Mae oriel elysium yn symud!

 Ar y 12fed o Ebrill 2019 bydd yr oriel elysium newydd yn agor eu drysau
yn 210 Stryd Fawr Abertawe, ein safle mwyaf hyd yn hyn!

 Dyma’r 5ed gartref am yr oriel o fewn 12 mlynedd ac yn sicr y mwyaf
uchelgeisiol.

 Bydd yn cynnwyd DAU brif gofod arddangos, gofod gwneuthurwr mewn
ffocws/ prosiect, gwerthiannau celf, ardal gweithdai a gweithgareddau,
cyfleusterau caffi a bar, cerddoriaeth byw yn aml, a digwyddiadau
perfformio gyda photensial o stiwdios artistiaid bellach.

 Mae’r adeiladu wedi hen ddechrau, ac mae gennym llawer o bethau
cyffrous wedi’u cynllunio.

 Mwy o wybodaeth ar rhaglen 2019/20 yn fuan…

 Ydych CHI eisiau cymryd rhan?

 Rydym yn edrych am gynorthwywyr a phobl greadigol mentrus!

 O beintio waliau i agor y drysau, helpu i hongian arddangosfeydd i
ddatblygu eich ymarfer creadigol eich hun.

 Cysylltwch â ni a gymerwch rhan: info@elysiumgallery.com