Bar

Mae Bar & Man elysium yn cynnig lle hyblyg a chroesawgar iawn gyda bar trwyddedig, seddi cyfforddus, system sain cerddoriaeth ac wedi’i gysylltu â’r oriel gelf elysium. Mae’n berffaith ar gyfer partïon, digwyddiadau busnes, cyfarfodydd cymdeithasol, digwyddiadau cerddoriaeth a pherfformio, lansiadau, marchnadoedd celf ac arddangosfeydd i sôn am rai.

Cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

E-bostiwch ni ar bar@elysiumgallery.com neu ffoniwch Kirsty ar 07920006110 am fanylion pellach.

Oriel Stryd y Coleg

Llogwch Oriel Stryd y Coleg ar gyfer eich arddangosfa

Oriel Stryd y Coleg yw’r lle perffaith i gynnal eich arddangosfa grŵp neu unigol, yng nghanol Abertawe.

Wedi’i leoli ychydig oddi ar y Stryd Fawr a phrif ardal siopa canol y ddinas, mae gan Oriel Stryd y Coleg waliau gwyn hir, system trac sbotlampau, plinthiau, W/C. Mae’r oriel o fewn pellter cerdded hawdd i orsafoedd Trenau a Bysiau Abertawe.

Oriel Stryd y Coleg yw cyn gartref oriel elysium felly mae eisoes yn lleoliad sefydledig ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau celfyddydol. Byddwn yn helpu i hysbysebu’ch arddangosfa trwy gyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau oriel elysium.

E-bostiwch ni at info@elysiumgallery.com i gael rhagor o wybodaeth am gostau llogi a gwasanaethau a ddarperir.

Oriel Stiwdio Symudol

Mae Oriel Stiwdio Symudol Elysium ar gael i’w Llogi.

Canolfan celfyddydau symudol hyblyg sy’n caniatáu i weithiau celf a gweithgareddau diwylliannol deithio y tu allan i’r oriel a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Mae’r Oriel Symudol elysium yn gartref i weithdai celf sy’n gweithio gydag ystod eang o grwpiau a sefydliadau, o blant i bobl â nodweddion gwarchodedig a’r henoed, yn ogystal ag arddangosfeydd, gŵyliau a digwyddiadau arbrofol oddi ar y safle.

Rydym yn darparu artistiaid proffesiynol profiadol â hyrwyddo gweithdai, sy’n gallu cyflwyno gweithdai amrywiol gan gynnwys:

Camera Obscura a Gweithdai Ystafell Dywyll Symudol, Peintio Wynebau a Stiwdio Celf y Corff (breichiau a choesau), Peintio / Darlunio ‘En Plein Air’, Arlunio Bywyd, Gweithdai Gwneud Printiau (argraffu crysau-t / bagiau tote – argraffu rhyddhad trwy argraffu â llaw / sgrin a llawer mwy.

Os oes gennych chi weithgaredd penodol mewn golwg ac eisiau llogi’r Stiwdio Oriel Symudol a’i wasanaethau anfonwch e-bost atom at info@elysiumgallery.com am fanylion pellach.