Amdanom Ni

Wedi’i ffurfio yn 2007, mae elysium yn fenter gymdeithasol ddielw dan arweiniad artistiaid sy’n cynnwys stiwdios artistiaid, dau oriel gelf gyfoes, lleoliad perfformio a bar dros pedwar lleoliad yng Nghanol Dinas Abertawe, Cymru, y Deyrnas Unedig..

Mae oriel elysium yn ymdrechu i ddarparu cefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celf addawol a sefydledig yn ogystal ag annog balchder a chyfranogiad yn y celfyddydau gweledol a pherfformio lleol mewn amgylchedd sy’n hyrwyddo arbrofi, rhyddid a gwerthfawrogiad ym mhob arfer creadigol.

Mae gan yr oriel brif raglen o ddigwyddiadau ond mae’n gadael bylchau yn ei chalendr ar gyfer digwyddiadau ac arddangosfeydd byrfyfyr yn y gofodau arddangos ac mewn lleoliadau oddi ar y safle. Mae’r holl ddigwyddiadau wedi’u rhaglennu’n ofalus trwy ddewis curadurol a phanel dan gyfarwyddyd a’i nod yw arddangos y gorau o gelf gyfoes o Gymru a thu hwnt.

Ein Hanes

For information on Accessibility and Engagement click here