Arlunio Bywyd

6 – 8yh bob yn ail Ddydd Mawrth yn stiwdios elysium, Llawr Cyntaf, 34a Stryd y Berllan, SA1 1PE

Sesiynau arlunio bywyd cyfeillgar ac anffurfiol. Rydym yn darparu deunyddiau arlunio sylfaenol gan gynnwys pensiliau, siarcol, pinnau ffelt a phapur. Dewch ag unrhyw beth mwy penodol. Rydym yn newid ein modelau bob sesiwn. Mae’r model yn dechrau gydag ystumiau byr, yn raddol yn mynd yn hirach yn ystod y noson.

Rydym wastad yn cael egwyl te hanner ffordd. Sesiynau ‘drop-in’ yw rhain, felly nid oes angen archebu.

Ffi: £7 (deiliaid stiwdios elysium a myfyrwyr £5)

Ebrill: 2il, 16eg, 30ain

Mai: 14eg, 28ain

Mehefin: 11eg, 25ain

Gorffennaf: 9fed, 23ain

E-bostiwch info@elysiumgallery.com am ragor o wybodaeth