Dyddiadau ac Arddangosfeydd Beep

*yn dynodi dyddiadau newydd i’w drefnu achos pandemig COVID-19

Abertawe

Lleoliad: oriel elysium

Arddangosfa: Gwobr Peintio Rhyngwladol Beep 2020

Dyddiad: 3/10/2020 – 7/11/2020

Artistiaid: Susan Absolon | Edwin Aitken | Sinead Aldridge | Jonathan Alibone | Iain Andrews | Keith Ashcroft | Kay Bainbridge | Alice Banfield | Tom Banks | Agnieszka Katz Barlow | Pip Barrett | Helena Benz | Jo Berry | Karl Bielik | Fiona Birnie & Kevin Broughton | Yvette Blackwood | Dominic Blower | Ciaran Bowen | Patrick Brandon | Valerie Brennan | Jeannie Brown | Kena Brown | Christy Burdock | Trevor Burgess |Ethan Caflisch | Max Cahn | Lisa Carter – Grist | Louisa Chambers | Brian Cheesewright | John Wyatt Clark | Tom Climent | Lara Cobden |Natasha Conway | Julie D Cooper | Michael Coppelov | Gordon Dalton | Angelina Davis | Gwenan Davies | Lucy Donald | Amanda Doran | Sam Douglas | Tom Down | Tamara Dubnyckyi | Andrew Ekins | Liz Elton | Elinor Evans | Rosalind Faram | Helen Finney | Sally Gatie | Amy Goldring | Tess Gray | Gareth Griffith | Penny Hallas | David Hancock | Jeb Haward | Benjamin Heiken | Dan Hollings | Lucy Howson | Laura Hudson | Graham Jones | Marion Jones | Isaac Jordan | Gareth Kemp |Arron Kuiper | Brendan Lancaster | Rachel Lancaster |Elizabeth Langley | Thais Lenkiewicz | Daleet Leon | Graham Lister | Geoff Litherland | Cathy Lomax | Juliette Losq | Paula MacArthur | Ranald MacDonald | Gavin Maughfling | Eilish McCann |Rachel McDonnell | Sharon McPhee | Tim Millen | Steve Moberly | Susan Montgomery | Kate Murphy | Ruth Murray | Daniella Norton | Beatrice O’Connell | Tom Palin | Alison Pilkington | Olha Pryymak | Freya Purdue | James Quin | Jason Rouse |Nicole Schaefer | Luke Skiffington | Andre Stitt | Uzma Sultan | Christopher Tansey | Clare Thatcher | Katie Trick | Joshua Uvieghara | April Virgoe | Kate Walters | Henry Ward | Grant Watson | Emrys Williams | Fionn Wilson

Lansiwyd yn 2012, mae Beep (Bi-Ennial Exhibition of Painting) (Arddangosfa Eilflwydd o Beintio)  yn wobr peintio gyfoes sy’n dwyn ynghyd artistiaid o bob cwr o’r byd. Yn digwydd bob 2 flynedd, mae Beep yn cefnogi ymarfer dychmygus a bywiog mewn peintio cyfoes. Wedi’i arwain gan oriel elysium, mae Beep wedi tyfu i fod yr unig wwyl traws-ddinas o beintio cyfoes yn Ewrop, yn cwmpasu arddangosfeydd eraill o gwmpas dinas Abertawe ac eleni Caerdydd, hefyd. Mae 4 gwobr ar gyfer yr arddangosfa peintio gan gynnwys y prif wobr o £1000 ac arddangosfa unigol gydag oriel elysium. Gwobr y Bobl wedi’i pleidleisio gan ymwelwyr i’r arddangosfa, ac hefyd DAU gwobr Peintiwr Cymreig wedi’i noddi gan Cyfeillion y Glynn Vivian a’r artist André Stitt ac oriel TEN.

Cyswllt: beepwales@gmail.com

Lleoliad: oriel elysium, 210 Stryd Fawr

Arddangosfa: Artist Preswyl Beep 2020: Enzo Marra

Dyddiad: 3/10/20 – 7/11/20

Mae delweddaeth Enzo Marra yn cael ei nodi gan ddisyfydrwydd amlwg a byd sy’n deillio yn ffigurol sy’n byw trwy ei weithiau wedi’u peintio, eu darlunio a’u cerflunio. Y themâu a defnyddiwyd wedi’u gwneud yn weladwy yn reddfol trwy ddarnau llinellol cymhwysol a blocio allan. Mae’r ffigurau a’r symbolau a ddefnyddiwyd yn ymwneud â’r cyflwr dynol, eu heffaith emosiynol wedi’i bwysleisio gan uniongyrcholdeb eu cymhwysiad, heb  wybodaeth allanol i gymysgu’r neges y maent yn barod i’w chyfleu. Eu graddfa agos atoch sy’n caniatáu i’r gwyliwr adeiladu perthynas â’u cast, wrth iddynt sefyll o flaen yr arwynebau wedi’u peintio a’u hongian. Mae’r palet cyfyngedig pwrpasol yn caniatáu i’r golygfeydd a ddarlunnir beidio â chael eu cuddio na’u goddiweddyd gan addurndroeon gwamal diangen.

Arlunydd o Lundain yw Enzo Marra a ddewiswyd ar gyfer Gwobr Paentio John Moores yn 2012 a 2016, Gwobr Threadneedle yn 2010, 2012, 2013 a 2016, a Chystadleuaeth Agored Creekside yn 2013, 2015 a 2017, lle cafodd ei ddewis fel enillydd gan Jordan Baseman yn 2017. Mae hefyd wedi cael ei ddewis ar gyfer Arddangosfa Eilflwydd Beep yn 2014 a 2016, gyda chanmoliaeth mawr i’w beintiadau yn arddangosfa 2014.

Trwy gydol Medi 2020, bu Enzo yn Artist Preswyl yn Oriel Stryd y Coleg, Elysium, gan ddefnyddio’r lle fel stiwdio i wneud gwaith ar gyfer yr arddangosfa hon.

Lleoliad: Oriel Mission

Arddangosfa: Casper White: Come Fail At Love

Dyddiad: 3/10/20 – 14/11/20

Mae hanes portreadu a sut mae artistiaid yn mynd i’r afael â phortread yn ganolog i ymarfer Casper White.

Mae delweddaeth a thraddodiadau crefyddol yn cael dylanwad uniongyrchol ar sut mae’r gwaith wedi’i wneud ar gyfer y sioe hon; defnyddir ffigurau ynghyd â gorchuddion wedi’u paentio i gyfleu momentau agos. Galwad i freichiau yw ‘Come fail at love’ (Dewch i fethu yng nghariad’).

Cyswllt: rhian@missiongallery.co.uk

Lleoliad: Oriel Stryd y Coleg

Arddangosfa: Vitalistic Fantasies

Artistiaid: Iain Andrews | Amanda Ansell | Karl Bielik | Day Bowman | Julian Brown | Deb Covell | Lucy Cox | Gordon Dalton | Pen Dalton | Natalie Dowse | Fiona Eastwood | Geraint Evans | Susan Gunn | Suzanne Holtom | Barbara Howey | Phil Illingworth | Bryan Lavelle | Paula MacArthur | Enzo Marra | Nicholas Middleton | Stephen Newton | Joe Packer | Stephen Palmer | Ruth Philo | Narbi Price | Freya Purdue | James Quin | Molly Thomson | Judith Tucker | Joanna Whittle | Sean Williams

Dyddiad: 3/10/20 – 31/10/20

Daw teitl yr arddangosfa hon o gyflwyniad llyfr 2018 Isabelle Graw, The Love of Painting lle mae’n dadlau bod bywiogrwydd peintiadau yn cael ei greu nid yn unig trwy’r ffyrdd penodol y mae peintwyr yn personoli eu peintiadau gan olion gweithgaredd ar y gwaith canlyniadol, ond hefyd trwy dafluniadau’r gwyliwr ar y peintiad. Mae hi’n ysgrifennu-

“Un rheswm allweddol rwy’n galw’r ffantasïau hyn yn“ hanfodol ”yw oherwydd eu bod yn dychmygus yn tybio rhinweddau bodau byw fel goddrychedd, bywiogrwydd, ac animeiddio ar gyfer deunydd marw. Mewn ffantasi hanfodol, mae priodoleddau dynol – fel hunan-orchymyn, ewyllys ac egni – yn cael eu taflunio ar ddeunydd difywyd”

Mae’r cofnod sy’n deillio o weithgaredd yr arlunydd, waeth pa mor egnïol neu dawel ydyw, yn awgrym o’r artist ei hun, mae’n rhaid i’r gwyliwr daflunio personoliaeth ddychmygol ar y gwaith.

Wrth ddisgrifio eu proses weithio mae peintwyr yn aml yn siarad am beintiadau yn ‘peintio eu hunain’ neu ‘arwain y ffordd’ yn yr un modd ag y mae nofelwyr yn disgrifio eu cymeriadau fel rhai sy’n ysgrifennu eu naratif eu hunain. Wrth i waith ddatblygu mae ei bersonoliaeth yn esblygu ac mae’r arlunydd yn dilyn yn reddfol.

Daw aelodau o Beintio Cyfoes Prydain ynghyd yn Oriel Stryd y Coleg yn Abertawe fel rhan o’r Arddangosfa Peintio Eilflwydd Beep mewn ymgais i ddod â sgwrs weledol i syniadau Graw ac ystyried sut mae ei dadl yn atseinio yn eu harferion unigol eu hunain.

 Mae’r peintwyr hyn yn cyflwyno delweddau i ni yr ydym yn taflunio ein hunain arnynt, maent yn storïwyr, yn lliwwyr, yn wneuthurwyr marciau, yn ffantasïwyr ac felly yr ydym ni hefyd.

Bydd catalog yn cyd-fynd â’r arddangosfa gyda thraethawd gan Dr. Catrin Webster.

Cyswllt: paulamacarthur@me.com

Lleoliad: ArtistiaidGS Artists

Digwyddiad: Too many Painters – Artist talks and discussions (Gormod o Beintwyr – trafodaethau a sgyrsiau artist)

Dyddiad: Hydref y 7fed, 14eg & 17eg

Byd celf wedi marw? Cynigiodd Gustav Metzger The Art Strike (Y Streic Celf) ond ni allai hyd yn oed ei weledigaeth ef fod wedi rhagweld yr amseroedd hyn o gelf wedi’i taro. Mae Too Many Painters (Gormod o Beintwyr), yn cynnwys sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Jess Parry, a chyn-fyfyrwyr SCA ac interniaid GS Artists Connor Tudor, yn herio ac yn dathlu argyfwng catharsis celf Covid, gan ofyn, yn goeglyd: A oes gormod o beintwyr

Mae Jess Parry yn teimlo bod llaw’r arlunydd yr un mor dreisgar â llaw’r cigydd. Mor dyner â llaw gwniadwraig ac mor gyfarwydd â llaw’r llawfeddyg. “… mae yna rywbeth am yr ystafell ymolchi a’r tabŵ hwnnw sy’n gysylltiedig â’r ffigur a’r cnawd y mae gen i ddiddordeb mawr ynddo ar hyn o bryd”.

Mae gan Connor Tudor ddiddordeb yn niwylliant Prydain. O ddiwylliant yfed, i wrywdod a gwynder, mae ganddo ddiddordeb yn y modd y mae Prydain yn delio â’r materion hyn. Boed yn negyddol neu’n raddol, mae ganddo ddiddordeb mewn llunio eiliadau sy’n datgelu arferion a meddyliau tywyllach isdyfiant ein gwledydd.

Cyswllt: beeppainting@gmail.com

Lleoliad: Volcano

Arddangosfa: Klatch Collective: YMA

Artistiaid: Abi Birkinshaw | Shauna Chapman | Magda Lackowska | Luke Roberts | Francesca Wilcox

Dyddiad: 3/10/20 – 17/10/20

Ffurfiwyd ‘Klatch’ i ddechrau gyda’r nod o ddathlu ein hagweddau unigryw ein hunain tuag at

peintio cyfoes trwy arddangos gwaith sy’n ysgogi trafodaeth feirniadol am yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn beintiwr heddiw; trwy drafodaeth, cydweithredu, preswyliadau a mannau arddangos esblygol – y diffiniad ehangaf o beintio o’r draddodiadol gynfas-ar-ffrâm, i gerflunio a gosod – ein nod yw chwalu’r confensiynol, datgelu’r gwahanol berthnasoedd sy’n bodoli rhwng ymarferion cyfoes, a dod â llawenydd newydd i’r profiad gwylio.

Aelodau Klatch:

Shauna Chapman

Gwefan: http://www.shaunachapman.portfoliobox.net

Instagram: http://www.instagram.com/gingechaps

Ymarfer analog mewn cyfnod ôl-rhyngrwyd

Luke Roberts

Gwefan: www.lukerobertsart.com

Instagram: www.instagram.com/lukerobertsart

Mae fy mhaentiadau yn hunanbortreadau, astudiaethau o arwyneb ac archwiliad o’r rhwystr rhwng yr haniaethol a’r ffigurol. Rwy’n creu gwaith celf sy’n ymchwilio i’r ‘cyflwr dynol’, a ddiffinnir gan eiriadur oxford fel: “y nodweddion a’r digwyddiadau allweddol sy’n cyfansoddi hanfodion bodolaeth ddynol, megis genedigaeth, twf, emosiwn a marwolaeth”. Rwy’n peintio croen gan fod ganddo rôl yn hyn i gyd; yr ego emosiynol mewnol a phrofiadau corfforol allanol bywyd.

Mae fy ngweithiau yn cynrychioli gwthiad chwareus yn erbyn cynrychioliadau traddodiadol y corff dynol, gan bortreadu cnawd yn gorfforol ac yn ddiriaethol trwy brism fy rhywioldeb fy hun.

Abi Birkinshaw

Instagram: http://www.instagram.com/abibirkinshaw

Rwy’n gwneud paentiadau sy’n siarad am fy mhrofiad byw fy hun; maent yn synthesis o fy mywyd o ddydd i ddydd.

Mae fy mhaentiadau diweddaraf yn cael eu dylanwadu gan yr ymdeimlad o gartref a pherthyn.

Mae popeth rydw i’n ei wneud yn dod yn ôl i baent ei hun – ei berthnasedd, ei arogl, ei symudiad ar arwyneb.

Mae’r weithred o beintio yn amser meddwl; mae’n fodd o brosesu ac ymdrin â phethau nad ydw i wir yn hoffi siarad amdanyn nhw. Rwy’n dda am siarad nonsens, ond ddim yn dda am y pethau difrifol, felly mae yna ddyblygiad rwy’n mwynhau yn fy ngwaith. Trafodir pethau anodd trwy esthetig garw a pharod, gwrthrychau cyffredin ac yn aml darnau o destun.

Magda Lackowska

Gwefan: https://cargocollective.com/magdalenalackowska

Instagram: : www.instagram.com/magdorian

Yn union fel rysáit wych, mae cymysgu lliwiau yn dibynnu ar wybod yr elfennau cywir er mwyn cyflawni’r ymateb a ddymunir, boed hynny i’r llygaid neu’r blasbwyntiau. Mae cogydd gwych yn deall sut mae blasau’n paru â’i gilydd, ac mae’r un cysyniad hwn yn cael ei ddychwelyd yn y peintiadau trwy archwilio perthnasoedd lliw. Mae cynhwysion o wahanol bennau’r sbectrwm yn cael eu cyfuno er mwyn cydbwyso a phlesio’r daflod, ac unwaith y bydd y cyfoeth a’r dyfnder a ddymunir yn cael eu cyrraedd, byddwch chi’n gwybod eich bod wedi dod o hyd i’r rysáit gywir.

Mae defnyddio gwrthrychau cyfarwydd ac eitemau bwyd fel pynciau’r peintiadau yn dwyn hiraeth o eiliadau gostyngedig bob dydd, a chynefindra lleoedd cyfforddus. Mae’r portread o olygfeydd cymedrol, hawdd eu paru â pherthnasoedd lliw boddhaol yn creu gwledd i’r llygaid.

Gan weithio’n reddfol ond mewn dull systematig, mae’r lliwiau wedi’u haenu o fewn patrwm, gan ddefnyddio gofod negyddol mewn nod personol i ymarfer gweld. Trwy ymgorffori cysgod lliw canmoliaethus gellir gosod y pwnc mewn unrhyw amgylchedd bob dydd, gan ganiatáu i’r gwyliwr ei weld ar fwrdd ei gegin ei hun.

Francesca Wilcox

Gwefan:  https://francescawilcox.weebly.com/

Instagram: http://www.instagram.com/fcwilcox

Mae’r byd naturiol bob amser wedi bod yn ysbrydoliaeth enfawr i’m hymarfer; o astudio’r aruchel mewn arfordiroedd gwych, i egni ethereal bryniau tonnog, rwyf bob amser yn ymdrechu i ennyn y pŵer y mae rhywun yn ei deimlo o’r gwyllt.

Fodd bynnag, oherwydd fy mod wedi ynysu am 4 mis, nid yw fy ngallu i gyrraedd y tirweddau coeth hyn wedi bod yn bosibl, ac felly bu’n rhaid imi newid morluniau garw i’r amgylchedd trefol lleol.

Mae fy ymarfer bellach yn canolbwyntio ar harddwch syml natur sy’n ein hamgylchynu bob dydd; o laswellt yn gwthio trwy’r craciau yn y palmant, i wneud ein coedwigoedd ein hunain gan ddefnyddio planhigion tŷ yn ein fflatiau neu yn ein gerddi.

Gan greu lluniau syml, gwneud printiau a pheintio, rwyf am archwilio’r ecosystemau cain a ddyddiol sy’n llenwi ein bydoedd bach ein hun bob dydd, tra hefyd yn archwilio’r cymhlethdod naturiol sy’n creu’r patrymau y maent yn blaguro ohonynt.

Cyswllt: klatchcardiff@gmail.com

Lleoliad: Glynn Vivian

Arddangosfa: Catrin Webster

Dyddiad: *

Cyswllt: katy.freer@swansea.gov.uk

Lleoliad: Amgueddfa Abertawe

Arddangosfa: Walking in Two Worlds

Artistiaid: Jonathan Anderson | Helen Blake | Philippa Brown | Lara Davies | Lucy Donald | Tom Down | Helen Finney | Mark Folds | Steph Goodger | Gareth Griffith | Amy Goldring | Paul Hughes | Hettie Van Kooten | Enzo Marra | James Moore | Sarah Poland | Jonathan Powell | Julian Rowe | Dylan Williams | Richard Williams | Jessica Woodrow

Dyddiad: *

“Mae dyn yn greadur sy’n cerdded mewn dau fyd ac yn olrhain ar waliau ei ogof ryfeddodau a phrofiadau hunllefus ei bererindod ysbrydol” – Morris West

Arddangosfa wedi’i churadu gan Jonathan Powell yw Walking in Two Worlds (Cerdded mewn Dau Fyd) sy’n dwyn ynghyd grŵp o artistiaid sy’n rhannu ei ddiddordebau mewn celf gynhanesyddol, y cyntefig, y siamanaidd a’r dirgel. Mae ei weledigaeth o arteffactau peintiedig wedi’u gosod yn ddidrafferth o gwmpas gofod yr oriel yn adlewyrchiad dyddiau diwethaf ar y wefr o ddod ar draws ogof wedi’i pheintio am y tro cyntaf, lle mae anifeiliaid anghofiedig yn llamu allan o’r cryndod cysgodion. Efallai am eiliad fer gall yr oriel ddod yn ogof.

Ffocws y sioe yw gwaith y peintiwr cyntefig Iseldireg-Ffrengig angof, Hetty van Kooten (1908-1958), y mae rhai o’i luniau wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa, ynghyd ag arddangosfa fach o destunau, delweddau a phethau cofiadwy yn ymwneud â’i bywyd a gwaith. Cymerodd Van Kooten, na chafodd unrhyw hyfforddiant ffurfiol, ei hysbrydoliaeth o’r peintiadau ogofâu yn Pech Merle, yn Ne Ffrainc. Am gyfnod yn y 1950au cymerwyd hi gan gylch Jean Dubuffet, ond suddodd i ddinodedd wedi hynny.

Cyswllt: karl.morgan@swansea.gov.uk

Caerdydd

Lleoliad: Cardiff MADE Caerdydd

Arddangosfa: Lucia Jones: Tales from the Cutting Room Floor

Dyddiad: 10/10/20 – 7/11/20

‘Tales from the Cutting Room Floor’ (Straeon o Lawr yr Ystafell Golygu) yw arddangosfa unigol Lucia Jones, fel derbynnydd Gwobr Celf Unigol MADE yn 2019. Gan dynnu ar ddelweddau sinematig comedïau rhamantus y 90au a chlasuron cwlt, mae ei gwaith yn harneisio agweddau o fanylion arwyneb fel cerbyd peintwrus i ymafael yn yr anghyffyrddadwy; didoli trwy brosesau hiraeth i ddewis ac anwybyddu rhannau o ddelweddau penodol, gan eu hail-fuddsoddi â naratif gwahanol.

Mae’r hyn sy’n atseinio o fewn y cof, yn aml yn fanylyn arwynebol, yn ddarn neu’n weddill – wedi’i gymysgu a’i gyflwyno fel gem yn erbyn y ceryntau emosiynol amrwd sy’n creu is-destun o dan fywyd beunyddiol. Yn amhersonol a phersonol i gyd ar unwaith, mae’r gofod darluniadol tameidiog yn gosod gofod meddyliol ‘arall’ awgrymiedig o fewn y ffuglen.

Arddangosfa’n agor ddydd Sadwrn 10fed o Hydref, gyda ‘”Rhagolwg preifat” o ddiwrnod o slotiau amser trwy gydol y dydd, a archebwyd ymlaen llaw,  ac yn parhau fel arddangosfa gyhoeddus tan Ddydd Sadwrn Tachwedd 7fed.

Cyswllt: cardiffm.a.d.e@gmail.com / ljones.art@outlook.com

Lleoliad: Oriel Canfas

Arddangosfa: Coming Up For Air

Artistiaid: Kate Bell | Zena Blackwell | Rhiannon Davies | Kathryn Campbell Dodd | Helen Finney | Sophie Harding | Daleet Leon | Catrin Llwyd | Rhodri Rees | Katie Trick | Dylan Williams | Richard Williams | Ellie Young

Dyddiad: 10/10/20 – 24/10/20

Rydym yn oedi am seibiant, rhwng dau fyd. O’r cyfnod cyn-COVID o 6 mis yn ôl, ac yn awr ar fin plymio i realiti ansicr, â chyfyngiadau cymdeithasol. Mae’r holl arddangosfeydd yn Beep 2020 yn byw yn yr amgylchedd rhwng dau fyd yma wrth i ni dynnu anadl a gweld beth sy’n digwydd nesaf. Mae pob un o’r 13 artist yn yr arddangosfa hon wedi’u lleoli yng Nghymru.

Cyswllt: beepwales@gmail.com

Lleoliad: Arcade Campfa

Arddangosfeydd: Jason Gregory: TEN | Graham Jones: SUM OF ITS PARTS

Dyddiad: 10/10/20 – 7/11/20

Mae paentiadau Jason Gregory yn ffrwythlon gyda natur awgrymog paent. Mae tirweddau’n dod i’r amlwg gan ddefnyddio golygfeydd a fenthycwyd o leoliadau egsotig, mae naratifau ffug yn dystiolaethu ddrama ryfedd a bygythiad llechwrus.

Mae gweithiau diweddar yn cyflwyno gyda lliw bras a dileu ysgafn, defnyddir llinell ac ystum i wrthsefyll neu ryddhau ffurflenni o fewn y trefniadau. Mae cais i greu synthesis rhwng lle, gwrthrych a gweithgaredd, mae motiffau sy’n atgoffa rhywun o strwythurau cyntefig neu amrwd yn cael eu cymysgu â digwyddiadau naturiol sydd ar y gweill.

Mae deiliaid y dirwedd yn ymweld yn ysbeidiol, mae eu presenoldeb yn hysbys yn yr adfer a’r hyn sy’n cael ei adael ar ôl. Mae Jason yn cynnig tirwedd dros dro, gyda phryderon cyfoes a hiwmor tawel.

Mae paentiadau bach anghynrychioliadol yr arlunydd sy’n gweithio yng Nghaerdydd, Graham Jones, yn ymwneud cymaint â gwrthgyferbyniad gweladwy’r gwaith ag y maent am broses drawsnewidiol ei adeiladu – gan wneud rhywbeth allan o ddim.

Mae pob darn bob amser yn ystyried beth yw peintiad a beth os yw hyn neu hynny yn cael ei wneud iddo. Er y gall hyn arwain at ddarnau â nodweddion tri dimensiwn yn aml, mae’n bwysig eu bod yn cael eu gweld o fewn disgyblaeth peintio.

Mae’r peintiadau, tra’n ymdrechu am uniondeb ffurfiol ac uniongyrchol sy’n cynhyrchu cysylltiad emosiynol, atgofus yn y gwyliwr, ar yr un pryd yn fflawntio eu dyfeisgarwch deunyddiol cyfyngedig.

Mae darnau fel arfer yn tarddu gan ddefnyddio cyfluniadau geometrig haniaethol ac fe’u gweithredir gan ddefnyddio dulliau sy’n eithrio trofegau mynegiannol traddodiadol. Trwy ddewis graddfa, lliw a’r teimlad “creu wrth law” fodd bynnag, mae’r darnau’n ceisio herio eu gwreiddiau amhersonol ac ymgysylltu â’r gwyliwr ar lefel bersonol, ddynol. Canlyniad atodol yw bod darnau yn aml yn gorffen yn cyfeirio at ddelweddau a ddyluniwyd yn bwrpasol ym myd profiadol “pethau” – nodau masnach, melysion, pecynnu ac ati.

I’r gwrthwyneb, mae darn o bryd i’w gilydd yn cymryd y syniad o gyfeirio at wrthrych sy’n berffaith swyddogaethol bob dydd a’i wneud yn ddiwerth trwy ei droi’n baentiad haniaethol geometrig…

Er bod pob darn fel arfer yn cael ei genhedlu’n annibynnol, mae eu harddangos mewn grwpiau yn caniatáu i gysylltiadau a chroesgyfeiriadau gael eu gwneud o fewn cenhadaeth sy’n uno.

Cyswllt: clare@arcade-campfa.org

Lleoliad: RUG

DIgwyddiad: Stiwdio Agored John Abell Open Studio

Dyddiad: 10/10/20

Ganed John Abell ym 1986, ac astudiodd yng Ngholeg Celf Camberwell; ar hyn o bryd mae wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae John yn adnabyddus yn arbennig am ei brintiau bloc pren ar raddfa fawr a’i baentiadau dyfrliw lliwgar iawn sy’n archwilio bywyd, cariad, chwant a’r cyflwr dynol. Mae’r gwaith yn llawn yr ymdeimlad o ofn a marwolaeth, pesimistiaeth neu hyd yn oed nihiliaeth ynghyd â phinsiad mawr o hiwmor crocbren. Ei nod yw cynrychioli teimlad dynol, y byd ac ef ei hun mor onest ag y gall heb unrhyw gyfryngu deallusol.

Mae printiau a chyhoeddiadau John yn cael eu cadw mewn casgliadau preifat a chyhoeddus ledled y byd, gan gynnwys y V&A; Amgueddfa Genedlaethol Cymru; yr Amgueddfa Brydeinig, Llyfrgell Genedlaethol Awstralia, Canberra; Llyfrgell Genedlaethol Canada, Ottowa a Llyfrgell Prifysgol Columbia, Efrog Newydd.

Cyswllt: jdr.abell@yahoo.co.uk

Lleoliad: SHIFT

Arddangosfa: BINARY

Artistiaid: John Abell | Tony Antrobus | Jo Berry | Karl Bielik | Kat Blannin | Helen Booth | Philippa Brown | Stephen Buckeridge | Gordon Dalton | Lara Davies | Lucy Donald | EC | Jason Gregory | Rupert Hartley | Nicky Hodge | Caterian Lewis | James Moore | Jonathan Powell | Henry Ward | Casper White

Dyddiad: 10/10/20 – 24/10/20

Dewisodd yr artistiaid Jonathan Powell a Karl Bielik ddeg artist yr un y mae eu gwaith wedi’i blannu’n gadarn mewn peintio.

Bydd y sioe yn aflafar, agored, digyswllt, cynhwysol, cythryblys ac yn fwriadol dros y lle i gyd.

Nid yw’n gyfleus, nid yw’n ddeniadol. Ond mae’n angenrheidiol.

Cyswllt: shiftcardiff@gmail.com

Hefyd

Lleoliad:  Black Raven Gallery (Oriel y Gigfran Ddu), Llandeilo

Digwyddiad: Memory Into Landscape

Artistiaid: Helen Booth | Louise Burston | Lara Davies | Jason Gregory | Dalit Leon | Arwel Micah | James Moore | Sarah Poland | Jonathan Powell | Jason Rouse | Dylan Williams | Fran Williams | Richard Williams | Jessica Woodrow

Dyddiad: *

Cyswllt: kathryn.campbell@nationaltrust.org.uk

Lleoliad: Oriel Blodau Bach, New Inn, Sir Gâr

Artist: Katie Trick

Dyddiad: 3/10/20 – 7/11/20

Ar hyn o bryd yn byw ac yn gweithio yn Ne Cymru, enillodd Katie ei BA (Anrh) Peintio Celf Gain yng ngholeg celf Wimbledon, Prifysgol y Celfyddydau, Llundain, 2014. Mae arddangosfeydd diweddar wedi cynnwys: Hydref 2019 Fill your boots Llundain / Gorffennaf 2019 looking through odes to nowhere Oriel Elysium, Abertawe / Ionawr 2019 Paint DADA Oriel Canfas, Caerdydd / Now the Hero Nawr yr Arwr 2018 Parc Sglefrio Exist, Abertawe / 2016 a miracle of rare device / The Violet Hour Oriel y Strand, Llundain / 2016 Oriel Swn a Golwg, Caerhirfryn.

“Mae fy mhaentiadau yn talu teyrnged i adref a’r cyfarwydd, ond hefyd yn edrych ar gynefindra rhyfedd rhywle nga ymwelwyd ag ef erioed. Mae argraff bob amser o fy amgylchedd uniongyrchol ond anaml y maent yn ddarluniau ffyddlon. Ymddengys mai’r rhain yw’r themâu sy’n eistedd ochr yn ochr â’m gwaith yn gyson – er bod pob peintiad yn cael ei yrru gan y weithred o beintio ei hun. Cofleidio’r hyn a ddarganfuwyd ac a gollwyd – a’r hyn sy’n ymddangos fel petai ar ôl, yn y diwedd, yw golygfa.”

Cyswllt: orielblodaubach@hotmail.com

*  Oriel Terrace Gallery, Llundain

Binary Rhan II *