Gweithdy Offerynnau Affricanaidd Mbira


Event Details

This event is running from 24 February 2024 until 28 December 2024. It is next occurring on May 18, 2024 1:00 pm

  • Categories:
  • Upcoming Dates:

Ydych chi’n barod am brofiad cerddorol cyffrous a fydd yn llenwi’ch calon â llawenydd? Ymunwch â ni bob dydd Sadwrn yn Oriel ELYSIUM ac ymgolli yn harddwch a chyfoeth Cerddoriaeth Affricanaidd trwy offeryn cerdd Affricanaidd Traddodiadol Mbira.

Yn Experience Afrika, rydym yn angerddol am rannu diwylliant, addysg ac adloniant Affricanaidd gyda’r byd. Mae ein gweithdai Mbira yn ffordd wych o archwilio treftadaeth ddiwylliannol Affrica trwy gerddoriaeth, tra hefyd yn dysgu am y diwylliant Cymreig.

A’r rhan orau? Does dim rhaid i chi fod yn gerddor profiadol i gymryd rhan! Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cariad at gerddoriaeth ac awydd i ddysgu. Rydym yn croesawu pob offeryn cerdd ac yn eich annog i ddod â rhai eich hun i asio gyda sain hyfryd Mbira.

Felly dewch ymlaen ac ymunwch â ni am daith gerddorol fythgofiadwy a fydd yn eich gadael yn teimlo’n llawen ac wedi’ch hysbrydoli!