Speak Easy Welsh Cafe


Event Details

This event finished on 29 November 2023


Join our FREE Speak Easy Welsh Cafe sessions and Art of Welsh learning activities!
Ymunwch â’n sesiynau Caffi Cymraeg (Speak Easy Welsh) ac ein gweithgareddau dysgu ‘Art of Welsh’ AM DDIM!
The Cafe sessions are an opportunity to practise basic conversational Welsh with fellow learners.
We will provide activities using Welsh phrases so that you can start speaking Welsh in a bar and cafe environment, whilst socialising and developing your Welsh language skills.

Mae’r sesiynau Caffi yn gyfle i ymarfer Cymraeg sgyrsiol gyda chyd-ddysgwyr.
Byddwn yn darparu gweithgareddau gan ddefnyddio ymadroddion Cymraeg fel y gallwch ddechrau siarad Cymraeg mewn amgylchedd bar a chaffi, wrth gymdeithasu a datblygu eich sgiliau Cymraeg.

Visit our website or email us for further information
All welcome!
Ewch i’n gwefan neu e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth
Croeso i bawb!

Wednesdays 6-7.30pm / Dydd Mercher 6-7.30pm
Dates:
26th July
30th August
27th September
25th October
29th November

Dyddiadau:
Gorffennaf 26ain
Awst 30ain
Medi 27ain
Hydref 25ain
Tachwedd 29ain