Yscolan – Ceri Rhys Matthews’ Welsh Folk Tune School


Event Details

This event is running from 10 February 2024 until 30 November 2024. It is next occurring on June 1, 2024 11:00 am

  • Categories:
  • Upcoming Dates:

Learn Swansea’s songs in a relaxed environment/Dysgwch ganeuon Abertawe mewn amgylchedd hamddenol.

Bring your own instrument – all abilities welcome. £10 for a two-hour session/Dewch â’ch offeryn eich hun – croeso i bob gallu. £10 am sesiwn dwy awr.

Fortnightly on Saturday at 11am/Bob pythefnos ar ddydd Sadwrn am 11am.

For details see Facebook or contact Ceri on 01559 384962/Am fanylion gweler Facebook neu cysylltwch â Ceri ar 01559 384962