Gwobr Paentio Beep

Mae BEEP (arddangosfa beintio ddwyflynyddol) yn wobr baentio ryngwladol gyfoes wedi’i lleoli yn Abertawe, Cymru, sy’n cefnogi ymarfer dychmygus a bywiog mewn peintio cyfoes.

Ers 2012 mae BEEP wedi tyfu i fod yr unig ŵyl baentio cyfoes ledled Ewrop gyda rhaglen estynedig o arddangosfeydd lloeren, preswyliadau a symposia o amgylch prif sioe Gwobr Peintio BEEP mewn partneriaeth ag orielau Abertawe a sefydliadau addysgol.

********* Bydd BEEP yn dychwelyd yn 2020 *********

Ewch i www.beeppainting.com am ragor o wybodaeth.