Online Artist Talk – MEWNrhwng |4th August 2021

MEWNrhwng is a multi-disciplined exhibition that presses on the notion of transition, of a physical, metaphorical, or psychological state. It is a collaboration between artists Najia Bagi, Jenny Cashmore, Rebecca F Hardy, and Gemma Lowe. It is the in-between moments of here or there, now, or then, them or us, reflecting on the surroundings and connections of place, longing, grief and boundaries.

The exhibition at elysium is the second instalment of the project showcasing new pieces of artwork and adaptations from the first showcase at Oriel CARN, Caernarfon.

Arddangosfa amlddisgyblaethol yw MEWNrhwng sy’n pwyso ar y syniad o drosglwyddo, o gyflwr corfforol, trosiadol neu seicolegol. Mae’n gydweithrediad rhwng yr artistiaid Najia Bagi, Jenny Cashmore, Rebecca F Hardy, a Gemma Lowe. Yr adegau rhwng yma neu acw, nawr neu yn y man, nhw neu ni, gan fyfyrio ar amgylchoedd a chysylltiadau o lle, hiraeth, galar a ffiniau.

Yr arddangosfa yn Elysium yw ail randaliad y prosiect sy’n arddangos darnau newydd o waith celf ac addasiadau o’r arddangosfa gyntaf yn Oriel CARN, Caernarfon.

www.rebeccafhardy.com/mewnrhwng
Instagram: @mewnrhwng