Shelly Hopkins – Y Grefft o Fenthyca, yn Ddeniadol ond Amhendant

Celf yn y Bar

Shelly Hopkins

Y Grefft o Fenthyca, yn Ddeniadol ond Amhendant.

Mai 24ain – Mehefin 22ain

Yn cynnwys portreadau ffotograffig gydag ystod o elfennau celf gosod, mae ymarfer Shelly Hopkins yn archwilio agweddau o ymddygiad a deallusrwydd dynol, ac mae’r gwaith cyfredol hwn yn canolbwyntio ar y pwnc o ‘glecs’. Yn y byd ôl-wirionedd o ddwyn hunaniaeth, cywilyddio trwy’r gyfryngau cymdeithasol, a newyddion ffug, mae Hopkins yn ein hatgoffa o etifeddiaeth clecs.


Trwy gymryd cyhoeddiad a rhagoriaeth glecs a sgandal Llundain yn y 18fed Ganrif, The Female Tatler, fel ei man cychwyn, mae Hopkins yn tynnu ar statws chwedlonol ei awdur direidus – Phoebe Crackenthorpe – a gyda thafluniad a delwedd symudol, yn creu ffuglen cymhleth mewn cydadwaith diddorol rhwng yr hanesyddol a’r cyfoes.


A wnaiff y gwir Phoebe Crackenthorpe sefyll i fyny?


Mae lleisiau myglyd yn dod yn ffracsiwn mwy eglur, uwch, mwy, gwell, cryfach, estyllod araf mewn amser, neu sut y gallai hynny deimlo.


Llais un: Daeth i fy sylw bod gŵr bach sydd â balans banc mawr a barn hyd yn oed yn fwy o’i werth ei hun, yn tybio mai i’w hun yn unig yw ei gyfrinachau, yn sicr Mr Christopher Coppywife, cyfreithiwr yn y Siawnsri, yw’r mwyaf medrus o’r gafaliriaid, mae ef yn rhannu’n gyfartal rhwng dandi, slebog a busnes: pob un yn rhoi defnydd egnïol i’r llall.


Rydych chi’n cwrdd ag ef yn ddigon brwnt, wedi ei lwytho gyda biliau, atebion, pledion, demyriadau ac eithriadau. Mae’n wiwer berffaith yn y gyfraith, yn sgipio o San Steffan i’r Deml, i’r rholiau, i’r gofrestr yn union fel y mae’n sgipio i mewn ac allan o ystafelloedd gwely’r menywod, un ei wraig, y llall ei butain.


Caiff portreadaeth hudolus yr artist a’r ôl-raddedig Shelly Hopkins, ei greu trwy ddefnyddio ffilm sydd wedi dod i ben fel elfennau o risg, mae’n ceisio creu delweddau sy’n darlunio effeithiau trawsnewidiol golau a lliw trwy ddefnyddio ei thechneg ymarfer o grafiadau aml-haenu o wyneb y negatif gyda marciau haniaethol digidol. Mae’n defnyddio cryfderau ei chyfrwng i gyflawni ffotograffiaeth fynegiannol a chwilfrydig. Trwy ei gwaith, mae Hopkins yn ceisio ysgogi tu hwnt digymal.


Mae gwaith celf Hopkins wedi cael ei ddangos mewn arddangosfeydd yn Ne Cymru a Llundain, gan gynnwys ‘Common Nocturne’ a ‘Visio’ ym mharc sglefrio Exist ac Oriel Elysium, Abertawe, ac fel rhan o sioe i raddedigion yn Oriel Copeland, Llundain. Mae gwaith hefyd wedi’i gynnwys yn Oriel Gwefan Graddedigion y cylchgrawn Source ac fel rhan o Wobrau Portreadau Gwefan Oriel Lens Culture.

www.shellyatseven.com