Stiwdios Stryd Mansel

2 Stryd Mansel, Abertawe, SA1 5SE

Wedi’i agor ym mis Ionawr 2013, mae’n cynnwys 13 stiwdio ar y ddau llawr uchaf o adeilad tri llawr yng nghanol y ddinas. Mae pob stiwdio yn elwa o ffenestri mawr sy’n caniatáu golau da; mae mynediad 24 awr a band-eang. Mae yna hefyd ddigon o ofod coridor a wal i arddangos gweithiau a gardd do gefn cynyddol. Mae’r rhentau’n yn amrywio o £70-200, yn dibynnu ar eu maint. Mae’r cyfraddau i gyd yn cynnwys cyfleustodau a mynediad i’r rhyngrwyd.

ManselStMap