Taith Oriel Rithwir

Enw Cyfarwydd | 28ain Mai – 10fed Gorffennaf 2021

Change Makers: Ffyrdd o Brotest | Tachwedd 28ain 2020 – Ionawr 23ain 2021

Gwobr Peintio Rhyngwladol Beep 2020 | 3ydd Hydref – Tachwedd y 7fed 2020

Mark Folds – CRISES/ ARGYFYNGAU | Chwefror 28ain – Medi 12ain