Celf yn yr Bar

Wedi’i leoli ym mlaen y lleoliad elysium mae’r bar a’r ardal gymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys gofod/ wal arddangos 11 metr a fydd yn gartref i weithiau celf 2-ddimensiwn i’w gwerthu. Bydd y gweithiau hyn yn rhan o brif raglen arddangosfeydd elysium sy’n arddangos rhai o artistiaid cyfoes mwyaf cyffrous y DU a thu hwnt.

Rydym yn croesawu cynigion gan artistiaid sy’n dymuno manteisio ar y cyfle hwn i werthu eich gwaith yn y lleoliad newydd, bywiog a chyffrous hwn. Cyn cyflwyno cynnig, rydym yn awgrymu bod artistiaid yn ymgyfarwyddo â gofod arddangos Celf yn y Bar.

Gellir cyflwyno cynigion drwy e-bost neu bost a dylent gynnwys y wybodaeth ganlynol:

* Enw a manylion cyswllt

* Cyflwyniad ysgrifenedig byr i’ch ymarfer

* Bywgraffiad – gan gynnwys manylion arddangosfeydd neu gyhoeddiadau diweddar

* Disgrifiad byr o’r hyn rydych chi’n ei gynnig ar gyfer oriel elysium

* Detholiad o ddelweddau / dogfennaeth o’ch gwaith

* Prisiau gwaith (gyda 30% o gomisiwn oriel wedi’i ychwanegu)

Peidiwch ag anfon unrhyw waith celf na delweddau gwreiddiol drwy’r post gan na all oriel elysium fod yn gyfrifol amdanynt.

Anfonwch eich cynnig at naill ai: info@elysiumgallery.com

(Sicrhewch nad yw cyfanswm maint unrhyw atodiadau yn fwy na 5MB)

Trwy’r post: Tîm Rhaglennu, oriel elysium, 210 Stryd Fawr, Abertawe, Cymru, SA1 1PE

Sylwer nad yw’r Oriel yn cydnabod derbyn cynigion ac mai dim ond ar e-bost neu lythyr y bydd yn cysylltu ag artistiaid, ar ôl i’r cynnig gael ei ystyried a chytuno ar benderfyniad.

Os ydych chi’n dymuno i’ch cynnig gael ei ddychwelyd atoch ar ôl i benderfyniad gael ei wneud, rhowch amlen â chyfeiriad wedi’i stampio’n glir arni. Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddychwelyd popeth atoch chi, ni all oriel elysium gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a achosir i’ch cais.