子午線 Nawnlin: Gwaith Tsieineaidd Cyfoes ar Bapur

elysium oddi ar safle

Theatr Volcano

子午線 Nawnlin: Gwaith Tsieineaidd Cyfoes ar Bapur

Yuan FengHui | Meng Jie | Wang LinTong | Zhao Hai Long | Gao Rong | Zhao

Bao Shan | Qiang ShiJun | Dong Tao | Mu Ya Wei | Chen Ye | Ouyang YuLing

| Zhang Yun

“Nawnlin” yw canlyniad y cydweithrediad Tsino-Cymru a sefydlwyd
gan Jonathan Powell o Elysium Gallery a Robin Martin o Famay Cyfathrebu
Croesddiwylliannol Xi’an Tsieina. Bydd yr arddangosfa yn datgan y
dechreuad o flwyddyn o chyfnewidfa artistiaid ac arddangosfeydd rhwng
Abertawe/ Tseina, ac yn rhan o Beep, ŵyl eilflwydd trawsddinas peintio
Beep.

“Rhwng dau bwynt, Llinell isafswm, ar ôl dechrau o’r dechrau,
breuddwydio ydwyf am adeiladu’r Bont. ”
Wang Xiao 2013

Mae Nawnliniau yn rhan annatod o Feddygaeth Tseiniaidd traddodiadol.
Mae’r gair
hefyd yn disgrifio’r pwyntiau cysylltu o hydred cyfartal sy’n adlewyrchu
ein nod o sefydlu cysylltiad parhaus gydag artistiaid Cymreig a
Tseiniaidd.
Bydd yr arddangosfa Nawnlin yn dangos y tirwedd ddiwylliannol cyfoes,
bywiog a deinamig o Chang-an Xi’an, prifddinas hynafol Tseinia, sydd
wedi bod yn enwog fel dinas o orchestrion artistig eithriadol am dros
bum mil o flynyddoedd.

Yn agor Dydd Sadwrn Awst 4ydd 2yp

Yn parhau tan ddydd Sadwrn Medi 1af
Volcano, 27-29 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1LG
www.volcanotheatre.co.uk | Ar agor Llun – Sadwrn 11yb – 5yp