Celf yn y Bar – Arlunio’r Ffigwr: Gweithgaredd Casgliadol

Celf yn y Bar

Arlunio’r Ffigwr: Gweithgaredd Casgliadol

Mae’r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd waith gan grŵp o artistiaid amatur a phroffesiynol sydd, dros yr 8 mis diwethaf, wedi bod yn mireinio’u sgiliau arlunio yn oriel elysium.

Am gannoedd o flynyddoedd, mae cynulliadau o fyfyrwyr celf wedi eistedd wrth eu îsls a’u byrddau arlunio yn wynebu model noethlymun wedi’i oleuo’n ddramatig yn daro ystum arwrol ddi-symud am weithiau oriau ar y tro.

Pob tro’n weithgaredd casgliadol, nid yn unig cam bwysig i ddysgu arlunio yw arlunio bywyd; gall sesiynau darlunio bywyd ddod yn brofiad myfyriol, cyfle i gau allan y byd allanol.

Y gwaith sy’n cael ei arddangos yw pytiau, darnau, ymarferion ac arbrofion i mewn i archwilio ac arlunio’r ffurf ddynol.

Gan droi waliau arddangosfa Celf yn y Bar i mewn i weithdy arlunio, bydd yr arddangosfa yn cael ei hychwanegu at ac yn newid gyda phob sesiwn darlunio bywyd ym mar oriel elysium.