Maria Pask – Manfinger


Event Details

  • Date:

Preview, Dylan Thomas Theatre – Thursday 10 April, 6.30pm

Elysium Gallery 11 – 26 April, Wednesday – Saturday, 12 – 5pm

Manfinger is a narrative-free documentary film that looks at the theme of

internal tensions between commercial success and rebellious expression in

the music industry.

Manfinger is filmed on location in Swansea using several different sources

from the South Wales rock scene of the 1970s: band fanzines, TV

documentaries, interviews and stories from the public. Maria Pask is a

Welsh artist based in Amsterdam.

A Glynn Vivian Offsite exhibition, supported by a grant from the Mondriaan Foundation in

collaboration with Black Kettle Collective, Gorseinon Day Service group and students from

the RoyalArtSchool in Den Haag, The Netherlands.

Rhagolwg, Theatr Dylan Thomas Nos Iau 10 Ebrill, 6.30pm

Oriel Elysium 11 – 26 Ebrill, Dydd Mercher – dydd Sadwrn, 12 – 5pm

Ffilm ddogfen heb naratif yw Manfinger sy’n canolbwyntio ar y thema o

densiynau mewnol rhwng llwyddiant masnachol a mynegiant gwrthryfelgar

yn y diwydiant cerddoriaeth.

Ffilmiwyd Manfinger mewn lleoliadau gwahanol yn Abertawe trwy

defnyddio gwahanol ffynonellau o sin roc de Cymru yn y 1970au:

cylchgronau i gefnogwyr y band, rhaglenni dogfen ar y teledu,

cyfweliadau a straeon gan y cyhoedd. Artist Cymraeg yw Maria Pask

wedi’i lleoli yn Amsterdam.

Arddangosfa Oddi ar y Safe Glynn Vivian, a gefnogir gan grant yr Ymddiriedolaeth

Mondriaan ar y cyd â Grwˆ p y Tegell Du, Grwˆ p Gwasanaeth Dydd Gorseinon a

myfyrwyr Ysgol Gelf Frenhinol yn Den Haag, Yr Iseldiroedd.

glynnvivlogod