The Art of Welsh


Event Details

This event finished on 18 November 2023


The Art of Welsh
Celfyddyd y Gymraeg

Would you like to learn Welsh or make more use of your rusty School
Welsh vocabulary?

Maybe you did a Welsh course but haven’t spoken Welsh to anyone since?

Hoffech chi ddysgu Cymraeg neu wneud mwy o ddefnydd o’ch Geirfa Gymraeg rhydlyd?

Efallai eich bod wedi gwneud cwrs Cymraeg ond heb siarad Cymraeg â neb ers hynny?

Join us to speak conversational Welsh in Elysium gallery, meet other learners and talk in a sociable environment.
We will provide activities to get participants talking and usIng Welsh phrases to build confidence speaking the language.
We will be using art works in exhibitions and art activities as a focus for activities, discussions and learning Welsh.

Ymunwch â ni i siarad Cymraeg sgyrsiol yn oriel Elysium, cwrdd a dysgwyr eraill a siarad mewn amgylchedd cymdeithasol.

Byddwn yn darparu gweithgareddau i gael pobl yn siarad a defnyddio ymadroddion Cymraeg, ac i fagu hyder wrth siarad yr iaith.
Byddwn yn defnyddio gweithiau celf o arddangosfeydd a gweithgareddau celf fel ffocws ar gyfer gweithgareddau, trafodaethau a dysgu Cymraeg.

Join us for Art of Welsh sessions on
Saturdays 1-3pm

Ymunwch â ni am sesiynau Celfyddyd y Gymraeg (Art of Welsh) ar
Dydd Sadwrn 1-3pm

Dates:
5th + 19th August
30th September
14th October
18th November

Dyddiadau:
5ed + 19eg Awst
Medi 30ain
Hydref 14eg
Tachwedd 18fed