Weekly Welsh Cafe


Event Details

  • Date:

Welsh taster sessions with a dramatic twist!
Join Menter Iaith Abertawe and Theatr Genedlaethol Cymru for Welsh taster sessions that are a bit of fun – chat, act and most of all enjoy. Perfect for those who would like to learn a bit of Welsh in an alternative, relaxed environment.
.
Sesiynau dramatig sy’n rhoi blas ar y Gymraeg!
Ymunwch â Menter Iaith Abertawe a Theatr Genedlaethol Cymru am sesiynau blasu’r iaith Gymraeg llawn hwyl – sgwrsio, actio, ac, yn fwy na dim, mwynhau. Perffaith ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dysgu’r Gymraeg mewn amgylchedd gwahanol, ymlaciol.
.
Sesiynau blasu | 5.30 – 6.30pm | 04, 11, 18, 25 Medi