Fran Williams: Paentiadau Newydd

Celf yn y Bar

Fran Williams: Paentiadau Newydd

Ebrill 12 – Mai 11

Mae Williams yn arlunydd o dirluniau dychmygol. Wedi’i hysbrydoli gan ei thref enedigol o Abertawe, mae’n defnyddio’r ddinas fel man cychwyn gan ddefnyddio strôc egnïol gyflym i greu paentiadau beiddgar a lliwgar.

Astudiodd yr artist Darlunio yn Abertawe a graddiodd yn 2008. Cafodd ei sioe unigol gyntaf gydag Elysium Gallery yn fuan ar ôl graddio, ac mae wedi bod yn arddangos o gwmpas y DU ers hynny. Mae’n paentio’n llawn amser o’i stiwdio yng nghanol y ddinas.

Bydd pob gwaith ar werth.

Gallwch weld mwy o waith Fran ar Instagram @franwilliams___

a www.facebook.com/FRAN1310