Hazel Cardew: O Linell a Strwythur (Rhan II)

Hazel Cardew: O Linell a Strwythur (Rhan II)

Ebrill 12 – Mai 11

Mae ymarfer Hazel Cardew yn ymwneud yn bennaf â darlunio a’r ffordd sylfaenol yr ydym yn deall y gofodau rydym yn trigo ynddynt. Mae hi’n ymchwilio hyn trwy gwaith gosod a chreu marciau lleiafsymiol.

Mae’n ceisio ehangu’r ffiniau o ddarlunio, i greu gwaith sy’n cael ei brofi yn ogystal a’i weld. Mae arlunio yn tanategu cymaint o’n byd weledol ac yn dod ynghlwm â’r potensial i adeiladu, cyfathrebu, a chysylltu.

Graddiodd Hazel Cardew yn 2012 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol Sir Gaerloyw ac enillodd Wobr Cymdeithas Celfyddydau Gain Addurniadol Greenwich yn 2011. Bu’n artist gyda stiwdios elysium am 3 blynedd ac yn 2017 gwahoddwyd i dreulio amser yng ngofod prosiect y stiwdios, lle sefydlwyd ei gwaith gosodiad dylunio cyntaf. Ar ddechrau 2018 cwblhaodd breswylfa gydag Oriel Glynn Vivian Abertawe, a chyn hynny mae wedi arddangos gwaith yn y DU a thramor. Er ei fod hefyd wedi archwilio ffotograffiaeth a ffilm, mae diddordeb cryf mewn arlunio a gwneud marciau lleiafsymiol yn gyrru’r gwaith.

Yn dilyn ei harddangosfa yn oriel elysium, Stryd y Coleg yn gynharach eleni, bydd Hazel yn creu gosodiad arlunio yn yr oriel arbrofol tri gofod.

Graddiodd Hazel Cardew yn 2012 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol Swydd Gaerloyw ac enillodd Wobr Cymdeithas Celfyddydau Cain Addurnol Greenwich yn 2011. Bu’n artist gyda stiwdios Elysium am 3 blynedd ac yn 2017 cafodd wahoddiad i dreulio amser yn y gofod prosiect stiwdio, lle cafodd ei gwaith lluniadu gosod ei sefydlu gyntaf. Ar ddechrau 2018 cwblhaodd gyfnod preswyl gydag Oriel Glynn Vivian Abertawe, a chyn hynny mae wedi arddangos gwaith yn y DU a thramor. Er ei fod hefyd wedi archwilio ffotograffiaeth a ffilm, mae diddordeb cryf mewn tynnu lluniau a gwneud marciau lleiaf yn gyrru’r gwaith yn wirioneddol.

www.hazelcardew.com