Hazel Cardew – O Linell a Strwythur

O Linell a Strwythur

Artist preswyl: Ionawr, Chwefror, Mawrth 2019

Rhagolwg: Dydd Gwener Mawrth 8fed, 7-10yh

Mae’r arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn Mawrth 23ain

Oriel ar agor D. Merch-Sad, 12 – 5yp

Ganwyd ein byd gweledol o linell a strwythur.

Mae ymarfer Hazel Cardew yn ymwneud yn bennaf â darlunio a’r ffordd sylfaenol yr ydym yn deall y gofodau rydym yn trigo ynddynt. Mae hi’n ymchwilio hyn trwy gwaith gosod a chreu marciau lleiafsymiol.

Mae’nc eisio ehangu’r ffiniau o ddarlunio, i greu gwaith sy’n cael ei brofi yn ogystal a’i weld. Mae arlunio yn tanategu cymaint o’n byd weledol ac yn dod ynghlwm â’r potensial i adeiladu, cyfathrebu, a chysylltu.

Graddiodd Hazel Cardew yn 2012 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol Sir Gaerloyw ac enillodd Wobr Cymdeithas Celfyddydau Gain Addurniadol Greenwich yn 2011. Bu’n artist gyda stiwdios elysium am 3 blynedd ac yn 2017 gwahoddwyd i dreulio amser yng ngofod prosiect y stiwdios, lle sefydlwyd ei gwaith gosodiad dylunio cyntaf. Ar ddechrau 2018 cwblhaodd breswylfa gydag Oriel Glynn Vivian Abertawe, a chyn hynny mae wedi arddangos gwaith yn y DU a thramor. Er ei fod hefyd wedi archwilio ffotograffiaeth a ffilm, mae diddordeb cryf mewn arlunio a gwneud marciau lleiafsymiol yn gyrru’r gwaith.

Y preswylfa a’r arddangosfa hon fydd y gweithgareddau olaf yn oriel elysium, 16 Heol y Coleg, cyn ei ail-agoriad mawr yn 210 Stryd Fawr ym mis Ebrill 2019.