Katie Trick – Edrych Trwy, awdlau i unman

Oriel Tri

Katie Trick

Edrych Trwy, awdlau i unman

Rhagolwg: Dydd Gwener 5ed Gorffennaf, 7yh

Sgwrs artist: Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf, 3yp

Arddangosfa’n parhau tan Awst 10fed

Oriel ar agor: Dydd Mawrth – Sad 12 – 7yh

Oriel Bar ar agor: Mawrth, Mercher 12 – 7yh, Iau 12 – 11yh, Dydd Gwener a Ddydd Sadwrn 12yp – 1yb

‘Mae’r gyfres hon o waith ‘Edrych Trwy, awdlau i unman’ yn gasgliad sydd wedi’i wreiddio yn y cartref ac adnabyddiaethau gysurus i ddechrau, ond mae hefyd yn edrych ar y adnabyddiaeth anifur o rywle nad ymwelwyd ag ef erioed. Mae yna bob amser argraff o fy amgylchedd uniongyrchol gyda’r hiraeth am yr anghyfarwydd. Yr wyf bob amser yn cael fy nhynnu at y syniad sydd gennym o leoedd, a’r ffordd y mae ein canfyddiad yn cael ei newid gan y delweddau yr ydym wedi’u bwydo, a’r archif ryfedd hon a adeiladwn dros amser. Adeiladu syniad ffug, cof ffug.’

Er bod pob paentiad yn dechrau gyda syniad amwys o le neu bwnc, bydd y syniad hwnnw’n toddi’n fuan, ac yn anaml y maent yn ddarluniau ffyddlon o le concrid. Maent yn eistedd rhwng cynrychiolaeth a haniaethu, dychymyg ac arsylwi. Mae’r broses yn dod yn gyflym am y paent ei hun, a ble mae’n mynd â ni. Gan weithio o haniaethu, i arwyddlun yn ôl i’r haniaethol, gan gofleidio beth a ganfuwyd. A beth sydd bob amser yn ymddangos fel petai ar ôl, yn y diwedd, yw safbwynt trwyddo.

Mae Katie Talbot yn byw ac yn gweithio ym Mhort Talbot, De Cymru ac wedi graddio o Goleg Celf Wimbledon yn 2014.

www.katietrick.co.uk