Popeth Nawr

elysium oddi ar safle

Oriel 211

Popeth Nawr

Kate Bell | Sam Chapman | Philip Cheater | Hanlyn Davies | Lucy Donald |
Hannah Downing | Carys Evans | Geraint Ross Evans | Gill Figg | Helen Finney
| Paul Hughes | Richard James | Phil Lambert | Dalit Leon | Carolyn Little | George
Little | Mary McCrae | Arwel Micah | Rhiannon Morgan | Tom Morris |
Patricia Nicholls | Graham Parker| Alan Perry | Jean Perry | David Perry
| Jonathan Powell | Bruce Risdon | Eifion Sven-Myer | Casper White |
Fran Williams | Richard Williams

Mae ‘Popeth Nawr’ yn tynnu ynghyd cyn-fyfyrwyr paentio Coleg Celf
Abertawe o’r 50 mlynedd diwethaf. Mae’r arddangosfa’n cynrychioli
cenedlaethau, profiadau a momentau gwahanol, ond yn bwysicaf oll y
presennol. Rydym yn creu gwaith yn y presennol, rydym yn paentio NAWR.

Mae’r arddangosfa wedi’i chysegru i George Little, John Uzzell-Edwards a
Sue Griffiths.

Yn agor Dydd Sadwrn Awst 4ydd 2yp
Yn parhau tan Ddydd Sadwrn Medi 1af
Ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 12-5yp
211 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1PE

www.beeppainting.com