Arbrofion Bydysawd Cyfochrog – Leila Bebb


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Arbrofion Bydysawd Cyfochrog

Rhagolwg: Dydd Mawrth 17 Tachwedd 6yh

Arddangosfa’n parhau tan 23 Rhagfyr. Ar agor Dydd Mercher – Sad, 11yb – 11yh

‘Rwy’n gweithio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rwy’n artist gweledol, yn ddawnsiwr, yn ysgrifennwr. Rwyf wedi arddangos fy ngwaith mewn arddangosfeydd grŵp yn Abertawe a thu hwnt ac rwyf hefyd wedi dangos fy ngwaith mewn arddangosfeydd unigol. Yn ystod y cyfnod cloi, dewiswyd darn o fy ngwaith ar gyfer arddangosfa gwobr celf Celfyddydau Anabledd Cymru a fu ar daith i orielau yng Nghymru ac a gafodd ei arddangos ar-lein. Y llynedd cafodd rhai o fy ngherfluniau gwau eu harddangos yn oriel Mission yn Abertawe. Dangoswyd un o fy mheintiadau yn Beep Rhyngwladol eleni.

Yn ddiweddar cymerais ran ym mhrosiectau Adeiladwyr Byd a Creadigrwydd yw Camgymeriadau Celfyddydau Anabledd Cymru. Fel rhan o’r prosiect hwn, bûm yn gweithio gydag artistiaid eraill yn Oriel Mostyn yng Ngogledd Cymru lle cafodd y gwaith ei arddangos. Ymwelais hefyd â Venture Arts ym Manceinion am breswyliad wythnos o hyd, sefydliad sy’n hyrwyddo celf artistiaid ag anableddau dysgu mewn cyd-destun proffesiynol. Pan ddaeth y cyfnod cloi i ben fe wnes i rentu fy stiwdio a newidiodd a thyfodd fy ngwaith. Daeth yn fwy beiddgar a mwy lliwgar. Dechreuais gael mwy o lwyddiant.

Fy mreuddwyd yw cael fy nghydnabod fel artist proffesiynol ni waeth fy anabledd.
Mae’r holl waith celf yn yr arddangosfa hon wedi’i wneud ers diwedd y cyfnod cloi. Rwy’n gwneud celf wallgof, cerfluniau wedi’u gwau a llawer o beintiadau haniaethol. Rwy’n gweithio yn fy llyfrau braslunio gan ddefnyddio pensiliau, beiros, siarcol neu bennau ffelt i ychwanegu lliw. Rwy’n mynychu dosbarthiadau arlunio bywyd ac yn arlunio pan fyddaf allan yn Abertawe. Pan dwi’n gwylio ffilmiau dwi’n cael fy ysbrydoli gan anifeiliaid fel gorilaod ac adar ffantastig. Yn fy narluniau llyfr braslunio, rwy’n dod o hyd i liwiau a siapiau cyffrous yr wyf yn eu arlunio mewn ffordd haniaethol. Yn fy stiwdio rwy’n defnyddio paent acrylig a chanfasau. Rwy’n gweithio gyda’r un lliwiau a siapiau haniaethol gan ddefnyddio’r paent yn rhydd, gan weithio ar raddfa fwy. Mae’r paent acrylig yn gwneud y peintiadau’n fwy beiddgar a mwy lliwgar. Er mwyn cyflawni’r un effeithiau yn fy ngherfluniau wedi’u gwau, rwy’n newid gwead, lliw a thrwch yr edafedd ac yn bwrw ymlaen ac i ffwrdd i wneud y gwau yn dri dimensiwn ac yn llawn symudiad. Weithiau byddaf yn ymuno darnau o weu at ei gilydd i wneud darnau mwy i’w hongian.’

Mae Leila Bebb yn aelod o gymuned stiwdios artistiaid oriel eluysium. Mae ei gwaith i’w weld yn

https://www.outsidein.org.uk/