Ymweliad

Bwciwch eich ymweliad AM DDIM

Mae oriel elysium wedi bod yn brysur yn sicrhau bod y lleoliad yn ddiogel i chi ymweld ag ef yng ngoleuni’r pandemig COVID-19 parhaus.

Yn ystod arddangosfeydd, mae’r oriel nawr ar agor Ddydd Mercher – Ddydd Sadwrn 11 – 6yh.

Mae gennym raglen gyffrous o arddangosfeydd, sgyrsiau artistiaid a gweithdai ar y gweill, ac er gwaethaf yr holl gyfyngiadau cymdeithasol, rydym yn gobeithio y gallwch chi fwynhau a chymryd rhan ynddo.

Ar gyfer arddangosfeydd yr oriel, rydym yn gofyn i bob ymwelydd bwcio eu

tocynnau AM DDIM ymlaen llaw ar gyfer slot amser penodol. Ni chaniateir i fwy na 30 o bobl fynd i mewn i’r Oriel bob 60 munud, fel y gallwn sicrhau y bydd mesurau ymbellhau cymdeithasol yn bosibl.

CLICIWCH YMA I FWCIO EICH SLOT AMSER

Os na allwch archebu’ch tocyn ar-lein, ffoniwch yr Oriel ar 07980925449 a gall aelod o’n staff drefnu bwcio ar eich cyfer neu gallwch anfon e-bost atom ar info@elysiumgallery.com