Cerddoariaeth yn fyw: Adfeilion + Celavi + Catherine Elms


Event Details


Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth dywyll, wedi’i hysbrydoli gan goth gyda rhai o artistiaid mwyaf prydferth De Cymru.

‘Wedi’i ysbrydoli gan yr oes dywyll Geltaidd, mae ADFEILION (‘Ruins’) yn brosiect metel gwerin arbrofol o Dde Cymru sy’n cymysgu agweddau o fetel du, metel gwerin a synth dungeon i greu perfformiad byw amrwd ac atmosfferig.

Mae albwm cyntaf Adfeilion, Hela, yn archwilio cyfuniad Paganiaeth a Christnogaeth yng nghanol cefndir sonig o adfeilion cestyll, coedwigoedd cyfriniol a brenhinoedd arwrol

Ar gyfer cefnogwyr Saor, Caladan Brood, God Is An Astronaut a Heilung’

CELAVI

CELAVI yw Gwion a Sarah, metel | nu-metel | band goth o Fangor yng Ngogledd Cymru. Mae eu cerddoriaeth hefyd yn cael ei ddylanwadu gan ddiwydiannol | electro a roc – dod â nu-sain ffres i fetel.

Mae sŵn gitâr trwm eu cerddoriaeth yn cael ei gyferbynnu’n ddramatig gan lais meddal a thyner Sarah sy’n ategu eu cerddoriaeth ac yn gwneud iddyn nhw sefyll allan o’r dorf.

Gan aros yn eu lôn eu hunain bob amser, mae CELAVI yn ffynnu ar eu sain newydd-fetel sy’n ffrwydro genre, gyda chefnogaeth BBC Introducing Rock gydag Alyx Holcombe ar BBC Radio 1 a Future Alternative gyda Nels Hylton ar BBC Radio 1.

Cantores-gyfansoddwraig bop dywyll yw Catherine Elms gyda llais meddal ond pwerus; mewnblyg a ffyrnig yn gyfartal. Gan dynnu ar emosiwn amrwd, twymgalon Tori Amos a phŵer di-flewyn-ar-dafod PJ Harvey, mae Catherine wedi dod o hyd i arddull atgofus a chadartig sy’n perthyn iddi hi i gyd. Yn bianydd hunanddysgedig gyda synwyrusrwydd roc trwm, mae Catherine yn creu sain epig a throsgynnol sy’n archwilio rhwystredigaeth filflwyddol gyda sensitifrwydd a gobaith tawel. Hunan-ryddhaodd Catherine ei halbwm cyntaf, ‘I Have Seen It, I Do Not Fear It’, ym mis Tachwedd 2022, a hyrwyddodd yr albwm gyda thaith o amgylch y DU yng ngwanwyn 2023.

Mynediad am ddim. Cerddoriaeth yn dechrau am 8pm.