Myles Mansfield – #Annynol


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Rhagolwg: Dydd Sadwrn 2 Ebrill 7-11yh

Oriel ar agor Dydd Mercher – Sad 11yb – 6yh

Sgwrs Artist: Dyddiad i’w gadarnhau

Mae’r arddangosfa hon yn archwilio beth yw bod yn ddynol yn ein byd technolegol digidol yn yr 21ain ganrif, yn ogystal ag ymchwilio i ddyfodol posibl lle mae ein disgynyddion yn bodoli mewn byd cyfrifiadurol rhithiol heb gyrff.

Mae’r ymdeimlad o gymuned a gawn o ryngweithio â’r amgylchedd corfforol a’r bobl eraill sy’n bodoli y tu allan i’n drws blaen yn cael ei erydu wrth i ni dynnu’n ôl i fyd rhithiol. Mae’r ffordd y mae ein plant yn ymwneud â ni a’n gilydd yn newid, ac mae eu hymdeimlad o berthyn i’w cymuned eu hunain hefyd yn cael ei ddiddymu.

Mae’r sioe hon yn ceisio archwilio ac amlygu’r ffyrdd y mae technoleg yn hwyluso’r newidiadau hyn a chreu trafodaeth o amgylch y pwnc.

Mae’r cerfluniau wedi’u hadeiladu o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a moduron fel ffurf o wneud, mae’r rhannau symudol yn weladwy ac yn cael eu harddangos, yn nod i automata’r gorffennol a’r gobaith ynghylch oes yr oleuedigaeth.

Bywgraffiad

Mae Myles Mansfield (g.1968) wedi graddio gyda BA ac MA o Goleg Celf Abertawe. Mae e bellach yn astudio Cerflunio Cinetig ar gyfer ei ddoethuriaeth.

Mae Myles yn peintio mewn dyfrlliw, olew, acrylig a chyfryngau/ gludwaith cymysg. Mae hefyd yn cerflunio mewn dur ac yn defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu ar gyfer ei gerfluniau, mae wedi gwneud cerfluniau a gomisiynwyd ar gyfer Dr Beynon’s Bug Farm yn Nhyddewi a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Defnyddiwyd ei gerflun Milwr Rhyfel Byd Cyntaf yn y gyfres o berfformiadau coffaol ym mis Medi 2018 ar gyfer digwyddiadau Nawr yr Arwr yn Abertawe a luniwyd gan yr artist Marc Rees.