Tess Gray – Ond ti’n edrych yn iawn


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Rhagolwg o’r arddangosfa, Dydd Gwener 4ydd Chwefror, 7yh

Arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn 19eg Mawrth

Oriel ar agor Merch – Sad 11yb – 6yh

Mae’r artist o Gaerdydd, Tess Gray, yn cyflwyno corff newydd o waith yn ‘gwneud straeon cudd yn weladwy’, gan edrych ar brofiad niwroamrywiaeth benywaidd a gorgyffwrdd rhwng hunaniaeth, iechyd meddwl a rhyw. Mae tirwedd yn parhau i fod yn ddylanwad yn y gwaith hwn ond mae’n cymryd rôl fwy theatrig i oleuo naratif y cymeriadau sy’n byw ynddynt. Mae anhrefn ac arferion anhyblyg yn cyd-fyw’n gytûn â llonyddwch tra bod camsyniadau, disgwyliadau a thybiaethau yn dod wyneb yn wyneb â safbwyntiau aneglur.

Efallai y bydd yr arsylwadau haniaethol hyn yn ymddangos yn ddisynnwyr, fel pe bai pos i’w gwblhau, ond dim ond straeon ydynt a nid oes o reidrwydd angen datrys straeon sy’n drysu er mwyn eu deall.

Graddiodd Tess Gray o Ysgol Gelf Caerwynt yn 2012 ac mae bellach wedi’i leoli yn Stiwdios Kings Road, Caerdydd. Roedd hi’n Artist preswyl gydag Aamir Art House, Goa yn 2018. Yn dilyn hyn dewiswyd ei phaentiad Bacterium Stroll a wnaed yn ystod y cyfnod preswyl fel derfynydd yng ngwobr paentio Jacksons 2019.

Yn 2020 roedd y paentiad Bacteria Gathered at Avebury ar restr fer y Biennale Paentio Beep yn oriel elysium a phleidleisiwyd ef gan ymwelwyr yr arddangosfa fel enillydd gwobr y bobl.