Ffantasïau Bywydolaidd

Ffantasïau Bywydolaidd

Rhagolwg Dydd Sadwrn 4 Mehefin 7yh

Mae’r arddangosfa’n parhau tan 16 Gorffennaf

Oriel ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11yb – 6yh

Sgwrs artist ar-lein: Dydd Mercher 13eg Gorffennaf, 7yh

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Ffantasïau Bywydolaidd o’r diwedd yn dod i Oriel Elysium Abertawe.

Bydd fersiwn estynedig o’r arddangosfa a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer Arddangosfa Eilflwydd BEEP 2020 yn agor ar y 4ydd o Fehefin gyda gweithiau gan beintwyr o’r grŵp dan arweiniad artistiaid, Peintio Cyfoes Prydeinig/ Contemporary British Painting.

Daw teitl yr arddangosfa hon o gyflwyniad llyfr Isabelle Graw The Love of Painting 2018, lle mae’n dadlau bod bywiogrwydd peintiadau’n cael ei greu nid yn unig trwy’r ffyrdd penodol y mae peintwyr yn personoli eu peintiadau trwy olion gweithgaredd ar y gwaith dilynol, ond hefyd trwy dafluniadau’r gwyliwr ar y peintiad.

Mae hi’n ysgrifennu: “Un rheswm allweddol rydw i’n galw’r ffantasïau hyn yn “bywydolaidd” yw oherwydd eu bod yn ddychmygus wrth ymgymryd â nodweddion bodau byw megis goddrychedd, bywiogrwydd ac animeiddio ar gyfer deunydd marw. Mewn ffantasi bywydolaidd, mae nodweddion dynol – fel hunan-reolaeth, ewyllys ac egni – yn cael eu taflunio ar ddeunydd difywyd”.

Mae’r cofnod canlyniadol o weithgaredd y peintiwr, ta waith pa mor egniol neu dawel, yn awgrym o’r artist ei hun, mae’r gwyliwr yn cael ei orfodi i daflunio personoliaeth ddychmygol ar y gwaith.

Wrth ddisgrifio eu proses waith mae peintwyr yn aml yn sôn am beintiadau yn ‘peintio eu hunain’ neu’n ‘arwain y ffordd’ yn yr un modd ag y mae nofelwyr yn disgrifio eu cymeriadau fel rhai sy’n ysgrifennu eu naratif eu hunain. Wrth i waith ddatblygu mae ei bersonoliaeth yn esblygu ac mae’r peintiwr yn dilyn yn reddfol.

Daw aelodau Peintio Cyfoes Prydeinig at eu gilydd yn The Cello Factory mewn ymgais i ddod â sgwrs weledol i syniadau Graw ac ystyried sut mae ei dadl yn atseinio o fewn eu harferion unigol eu hunain. Mae’r peintwyr hyn yn cyflwyno delweddau inni y byddwn yn taflu ein hunain arnynt, maent yn storïwyr, yn lliw-wyr, yn wneuthurwyr marciau, yn ffantasïwyr, ac felly rydym ni hefyd.

Bydd catalog ar-lein gyda thraethawd gan Dr. Catrin Webster yn cyd-fynd â’r sioe.