MEWNrhwng | Gorffennaf 17eg – Awst 28ain 2021

Najia Bagi | Jenny Cashmore | Rebecca F Hardy | Gemma Lowe

Arddangosfa amlddisgyblaethol yw MEWNrhwng sy’n pwyso ar y syniad o drosglwyddo, o gyflwr corfforol, trosiadol neu seicolegol. Mae’n gydweithrediad rhwng yr artistiaid Najia Bagi, Jenny Cashmore, Rebecca F Hardy, a Gemma Lowe. Yr adegau rhwng yma neu acw, nawr neu yn y man, nhw neu ni, gan fyfyrio ar amgylchoedd a chysylltiadau o lle, hiraeth, galar a ffiniau.

Yr arddangosfa yn Elysium yw ail randaliad y prosiect sy’n arddangos darnau newydd o waith celf ac addasiadau o’r arddangosfa gyntaf yn Oriel CARN, Caernarfon.