Cofrestu i’r bostio

Mae elysium yn casglu eich data i’w roi ar restr bostio cylchlythyr, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau, cyfleoedd a pha oriel a stiwdios elysium sydd ar gael.

Dim ond at y diben hwn y defnyddir yr e-byst a gesglir ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw barti arall. Gallwch ddad-danysgrifio o hyn ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio’r ddolen ar waelod y cylchlythyr.