Sgwrs Artist: Julian Rowe

Mae Oriel Elysium yn eich gwahodd i’r diweddaraf o’i gyfres o sgyrsiau artistiaid arbennig Zoom ar-lein.

Siaradwr: Julian Rowe

Pwnc: Hetty Van Kooten – Cerdded mewn Dau Fyd (Walking in Two Worlds)

Dyddiad: Mawrth 24, 2021 7:30 PM amser y DU

Mae Julian Rowe yn arlunydd wedi’i leoli yng Nghaint. Mae ei waith yn ymgysylltiad amlddisgyblaethol â themâu naratif pwysfawr, a hyd yn oed epig, wedi’u tynnu o hanes a llenyddiaeth.

Testun y sgwrs hon yw’r archeolegydd/ artist a aned o’r Iseldiroedd Hetty van Kooten (1908 – C.1958). Yn ei hugeiniau cynnar symudodd i Gwm Lot yn Ffrainc. Yno, fe’i cyflwynwyd i Amédée Lemozi, offeiriad ac archeolegydd amatur, a oedd yn ddiweddar wedi darganfod y paentiadau cynhanesyddol yn Ogof Pech Merle. Daeth yn gynorthwyydd iddo ac, er gwaethaf ei diffyg hyfforddiant ffurfiol, rhoddodd Lemozi y dasg iddi wneud dargopiau a chopïau o’r paentiadau, a chyhoeddwyd rhai ohonynt yn ddiweddarach. Cyn bo hir aeth Hetty yn sâl, gan ddioddef ffitiau a rhithwelediadau wrth weithio dan ddaear. Er gwaethaf triniaeth seiciatryddol parhaodd yr ymosodiadau er nad ymwelodd â’r ogof mwyach. Yn y pen draw, ei meddyg, Dr. Noiret, a awgrymodd y dylai geisio tynnu llun neu baentio ei gweledigaethau. Yn fuan iawn daeth yr hyn a ddechreuodd fel ymarfer therapiwtig yn obsesiwn i Van Kooten. Honnodd ei bod wedi bod yn agored i “egni” wrth weithio yn yr ogofâu a’i bod yn sianelu ysbryd yr union greigiau eu hunain i’w phaentiadau nodedig. Derbyniwyd Hetty yn ecsentrig yn y pentref lle gwnaeth ei chartref, ond dim ond ar ôl iddi ddiflannu y daeth ei celc o gannoedd o baentiadau i’r amlwg a dechreuodd manylion ei bywyd tameidiog ond rhyfeddol ddod i’r amlwg.

“Darganfyddais yr artist Hetty Van Kooten (1908-1958) gyntaf bedair blynedd yn ôl mewn hen gatalog arddangosfa a ddarganfyddais mewn siop lyfrau ail-law yn Tunbridge Wells. Cynhaliwyd yr arddangosfa yn Oriel Brandenburg, sydd bellach wedi darfod, yn Llundain yn 2001 ac roedd iddi’r teitl argoelus “Primitives and Mystics: Twentieth Century Outsider Art”. Roedd yna rywbeth ffasiynol ar y pryd ar gyfer y math o gelf sy’n dianc o’r labeli beirniadol arferol, ac roeddwn i’n teimlo’n siŵr bod yr oriel dan sylw wedi bod yn gwneud ymdrech benderfynol i elwa o hyn. Serch hynny, cefais fy swyno’n ddigonol gan y pyt bach o gofiant Hetty, ac yn enwedig gan yr ysbrydoliaeth a gafodd yn ôl pob sôn mewn celf ogof gynhanesyddol, y penderfynais ddarganfod mwy amdani. Profodd hyn yn anoddach nag yr oeddwn wedi’i ddisgwyl. Buan y darganfyddais, ar wahân i un erthygl mewn cyfnodolyn celf aneglur o’r enw Sgraffito, nad oedd bron dim wedi’i ysgrifennu amdani. Ac felly, yn y math gwrthnysig hwnnw y mae enigma bob amser yn mynnu, fe ddechreuodd fi ar genhadaeth. ”

Enillodd Julian Rowe BA (Anrhydedd Dosbarth 1af) mewn Athroniaeth a Hanes Celf gyda’r Brifysgol Agored (1984), ac MA mewn Celf Gain gyda Rhagoriaeth o’r Brifysgol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol, Caergaint (2010). Mae wedi arddangos yn eang ac wedi cyflawni nifer o gomisiynau cyhoeddus. Ymhlith y sioeau diweddar mae: Le Fantôme de la Peinture, Rezdechaussée, Bordeaux/ Gestures of Resistance, Romantso, Athens/ It’s Too Soon to Say, Oriel Surface, Nottingham/ Cherry Time, Oriel Elysium, Abertawe/ Cathedrals, Musée des Beaux Arts, Rouen/ I’d Like to See the Governor Now Please or Whoever is in Charge, Oriel Parfitt, Croydon. Gwobrau: Painted Surface Open, Nottingham/ Quay Arts Open, IoW, Casnewydd/ Discerning Eye, Llundain. Ymhlith y cyhoeddiadau mae: cyfraniad i Earthworks, gan Andrew Kötting, Badbloodandsybil/ The Folkestone non-linear para-spectrometry field study, UCA/ Capriccio, Chrome Green.

Hetty Van Kooten fydd canolbwynt arddangosfa deithiol (Cerdded mewn Dau Fyd/ Walking in Two Worlds) yn 2021/22 wedi’i churadu gan Gyfarwyddwr oriel elysium Jonathan Powell yn dod ag artistiaid cyfoes ynghyd ac yn archwilio bywyd Van Kooten.

Gwnaethpwyd y digwyddiad hwn a arweiniwyd gan oriel elysium yn bosibl trwy arian gan y @celfcymruarts & @nationallotterygoodcauses gan helpu i gefnogi artistiaid a sefydliadau celfyddydau llawr gwlad yn ystod pandemig COVID-19

www.julianrowe.co.uk