Stiwdios Stryd y Coleg

16 Stryd y Coleg, Abertawe, SA1 5BH

Agorwyd ym mis Gorffennaf 2013, ac wedi’i leoli yn islawr hen glwb nos yng nghanol ddinas. Mae’n cynnwys 13 stiwdio a gofod arddangos oriel elysium. Mynediad 24 awr, band-eang a chyfleusterau cegin. Mae’r stiwdios yn elwa gyda mynediad cyson i’r gofod arddangos a’i rhaglen o arddangosfeydd sy’n newid yn gyson. Mae stiwdios o wahanol feintiau ac yn amrywio rhwng £70-100, gyda’r cyfraddau’n cynnwys cyfleustodau a mynediad i’r rhyngrwyd

CollegeStreetMapweb