Pwnc: Sgwrs Artist Paul Jones


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Mae Oriel Elysium yn eich gwahodd i’r diweddaraf o’i gyfres o sgyrsiau ar-lein Zoom arbennig gydag artistiaid.

Pwnc: Sgwrs Artist Paul Jones

Amser: Rhag 9fed, 2020 7:30yh amser DU

Ymunwch â’r cyfarfod Zoom

https: //us02web.zoom.us/j/86092243100 …

ID y Cyfarfod: 860 9224 3100

Côd Zoom: 084437

Mae Paul Jones yn datblygu gweithiau celf sy’n canolbwyntio ar sut mae fflagiau’n gweithredu yn nhactegau protest. Gellir ystyried fflagiau fel asiantau triniaeth emosiynol neu gymhelliant gwleidyddol. Rwy’n ymchwilio ar hyn o bryd rôl fflagiau mewn protestiadau. Yn fy ymarfer i, mae fflagiau’n gweithredu fel dyfeisiau gweledol. Fel cyfrwng gallant dynnu sylw at eu rôl fel marciwr tiriogaethol, symbol o bŵer, a’u plastigrwydd tanseiliol eu hunain. O’i ddefnyddio yng nghyd-destun tirwedd, mae’r fflag yn cyfleu potensial i gael ei darllen o fewn fframwaith gwleidyddiaeth hunaniaeth, tiriogaeth a rheolaeth awdurdodol. Fel rhan o ddiwylliant materol, mae’r fflagiau yr wyf yn bwrpasu neu’n  dylunio yn aml yn gweithredu fel dyfeisiau antagonistaidd. Mae gan berthnasedd a photensial perfformiadol fflagiau a baneri oblygiadau o ran bod yn drawsnewidiol ac yn affeithiol mewn protestiadau (Holert, 2014; Neumann, 2007). Boed yn chwifio, wedi hedfan o bolion fflagiau, yn gorymdeithio trwy strydoedd neu wedi ei losgi mewn protest, mae fy ngwaith celf yn pwysleisio perfformiad fflag o ran dramateiddio a gwleidyddoli hunaniaeth. Mae’r ymchwiliad artistig yn tystio i’r nerth i fflagiau a baneri weithredu ar lefel arwahanu (Neumann, 2007), ond hefyd fel heterotopia critigol (Foucault, Of Other Spaces, 1986/2002), hynny yw, parth argyfwng.

Trwy fideo, ffotograffiaeth, fflagiau, mapiau, testunau a pherfformiad, mae ymarfer celf Paul R. Jones yn archwilio sut rydym yn diffinio ein hunaniaethau ac yn unioni ein hunain â marcwyr diwylliannol penodol. Mae Jones wedi arddangos yn eang yn y DU ac yn rhyngwladol gan gynnwys g39, Caerdydd; Canolfan Gelf Aberystwyth; Motorcade Flash Parade, Bryste; AC Institute, Efrog Newydd; Oriel A.T.P, Llundain a MOTI, Breda. Ymhlith yr Erthyglau a’r Cyhoeddiadau mae Leap Into Action Companion: Addysgeg Perfformiadol Beirniadol mewn Addysg Celf a Dylunio (2019) wedi’i olygu gan Lee Campbell, Peter Lang Publishing; DATAMOSH, Internet technologies and Applications (2015); Cerbyd as Project, Numbers Publication (2013); a Small Town Kids, magasîn Dazed and Confused (2005).

Mae’r digwyddiad yma wedi’i arwain gan oriel elysium a ChangeMakers Abertawe wedi ei wneud yn bosibl trwy gyllid gan @celfcymruarts ac @nationallotterygoodcauses, yn helpu i gefnogi artistiaid a sefydliadau celf ar lawr gwlad yn ystod y pandemig COVID-19.