Sgwrs artist ar-lein: Andrew Sabin


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Sgwrs artist ar-lein: Andrew Sabin

Mae Oriel Elysium yn eich gwahodd i’r diweddaraf o’n cyfres arbennig o sgyrsiau ar-lein.

Pwnc: Sgwrs Materion Materol 2

Amser: 16 Ebrill 2024 7:00 yh amser Cymru

Ymunwch â Chyfarfod Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87276686652

ID y cyfarfod: 872 7668 6652

Curadir Materion Materol gan Sarah Tombs gyda Sokari Douglas Camp, Lee Grandjean, Marie-Therese Ross ac Andrew Sabin.

Mae Materion Materol yn archwilio’r berthynas rhwng proses a pherthnasedd, sut mae’r cerflunydd, trwy arbrofi a thrin, yn gallu cynhyrchu gwrthrychau cerfluniol y mae eu cynnwys a’u cymhellion yn hygyrch i gynulleidfa.

Mae Andrew Sabin (ganwyd ym 1958) yn gerflunydd arbrofol Prydeinig sydd wedi gwneud cyfraniadau pwysig i osodiad, creu gwrthrychau a Chelf Tirwedd. Mae The Coldstones Cut yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog yn un o’r cerfluniau tirwedd  mwyaf poblogaidd ym Mhrydain ac roedd gosodiad The Sea of Sun yn waith amlwg yn yr arddangosfa gyntaf o gerfluniau cyfoes yn Sefydliad Henry Moore, Leeds. Astudiodd Sabin gerflunwaith yn Ysgol Gelf Chelsea lle daeth yn uwch ddarlithydd yn ddiweddarach. Ar safle adeilad gwreiddiol Chelsea mae ei waith coffa ‘Painting and Sculpture’ wedi’i leoli’n barhaol.

Ochr yn ochr â’i bartner, Laura Ford, mae’n rhedeg rhaglen addysgol Mattblackbarn sy’n ymroddedig i astudio cerflunwaith ac sydd wedi’i lleoli yn eu stiwdios yng Ngorllewin Sussex.

‘I mi mae creu cerfluniau yn antur emosiynol y gall unrhyw un ymuno â hi. Pan fyddwn yn gosod y bwrdd neu’n golchi ein gwallt neu’n cloddio twll yn y ddaear rydym yn symud deunyddiau o gwmpas ac yn ymateb iddynt – doniol neu drist, y cyllyll a ffyrc mewn pentwr neu wedi’i osod mewn trefn, gwallt yn sticio allan mewn pigau neu wedi’i gywasgu mewn  mat, mae’n rhaid i ni ymddiried yn ein hymatebion, eu cymryd o ddifrif ac yna rydym ar y llwybr tuag at chwarae gyda cherflunwaith’.

Rhagolwg: Dydd Gwener 29 Mawrth 7yh

Arddangosfa’n parhau tan Ddydd Sadwrn 11 Mai.

Oriau agor: Dydd Mercher – Sad 11yb – 7yh