Celf yn y bar: Arddangosfa darlunio bywyd

Pob wythnos a phob mis mae ardal bar oriel elysium yn dod yn ddosbarth celf wrth i’r llenni gael eu tynnu ac wrth i bobl gymryd eu seddau i ymarfer bywluniadu. Pob oed a phob artist, rydyn ni’n arlunio. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos yr hyn yr ydym yn… read more

At Cross Purposes

Rhagolwg: Dydd Sadwrn 10fed Tachwedd 7pm Mae’r arddangosfa’n parhau tan 23 Rhagfyr. Arddangosfa ar agor Dydd Mercher – Sad 11am-9pm Mae At Cross Purposes yn brosiect curadurol gan Grŵp 56 Cymru sydd wedi arwain at gynhyrchu gwaith a phartneriaethau newydd, arddangosfa sy’n mynd o un lleoliad i’r llall a llyfr… read more

Laurentina Miksys: Motherland (Mamwlad)  

Laurentina Miksys: Motherland (Mamwlad)   Mae ffotograffiaeth Laurentina Miksys yn gysylltiedig â chreu ffurfiau newydd yn gyson, cyd-dreiddiad y gorffennol a’r presennol.  Mae ei ffotograffiaeth yn archwilio lefelau amrywiol o realiti: realiti pwy neu beth sy’n cael ei ddisgrifio gan y ddelwedd a realiti profiad a theimlad – boed yn rhai… read more

Fatoumata Diabaté – L’homme en objet / en animal et Nimissa

Rhagolwg/Preview: 22/09/23 7yh/7pm  Arddangosfa’n parhau tan ddydd Sadwrn 28 Hydref  exhibition continues until Saturday October 28th  Oriel ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11yb – 9yh Gallery open Weds – Sat 11am – 9pm  Sgwrs artist ar-lein Dydd Mawrth TBC Hydref 7.30yh  Mae’r arddangosfa hon, sy’n gydweithrediad rhwng oriel elysium a Ffotogallery,… read more

Gwlad Aur / Kultamaa / Golden Land

Maija Helasvuo | Mika Karhu | Riitta Kopra | Salla Laurinolli | Sampo Malin | Kukka Pitkanen | Simo Ripatti | Katri Stenberg | Anssi Taulu Rhagolwg/Preview: 14/07/23 7yh / 7pm Arddangosfa’n parhau tan Medi 9fedExhibition continues until Saturday 9th September Oriel ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11yb… read more

Asiya Clark – Affinedd | 20 Mai – 8 Gorffennaf

Asiya Clark Affinedd Rhagolwg: Dydd Sadwrn 20 Mai 7yh Arddangosfa’n parhau tan Ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf Oriel ar agor Dydd Merch – Sad 11yb-9yh Mae gwaith Asiya Clarke yn ymwneud â cholli a chanfod eich hun ym myd natur. Gan gysylltu bydoedd mewnol ac allanol mae hi’n ceisio dod o… read more

OOPARTS * arteffactau allan o le

OOPARTS * arteffactau allan o le Ben Hartley a Buoys Buoys Buoys Rhagolwg: Dydd Iau 13 Ebrill. 6yh Oriel Tri Arddangosfa yn parhau tan 6 Mai. Gwele! Arteffactau o hanes coll a dyfodol dyfaliadol; creiriau a seliau; maen nhw’n eich cymryd ar daith arallfydol i ofod lle mae amser mewn… read more

SGIP: Gweledigaethau Eco

Sefydlwyd SGIP/SKIP i edrych ar sut y gallai artistiaid leihau eu heffaith ar yr amgylchedd trwy archwilio gwahanol ddulliau o wneud celf a dod o hyd i ddeunyddiau celf. Dros y 12 mis diwethaf, mae artistiaid, ac aelodau o gymuned oriel elysium sy’n ffurfio’r grŵp SGIP wedi bod yn edrych… read more

Angela Dickens – Gwynebau yn y Llwyn Gwyrdd

Angela Dickens: Gwynebau yn y Llwyn Gwyrdd Rhagolwg: Dydd Iau 2 Chwefror 6yhArddangosfa’n parhau tan 18 Mawrth Mae oriel elysium yn falch o gyflwyno’r arddangosfa hon o beintiadau newydd gan yr artist o Abertawe, Angela Dickens. Crëwyd y peintiadau dros y flwyddyn ddiwethaf yn dod allan o gyfnodai cloi’r pandemig…. read more