Laurentina Miksys: Motherland (Mamwlad)  

Laurentina Miksys: Motherland (Mamwlad)   Mae ffotograffiaeth Laurentina Miksys yn gysylltiedig â chreu ffurfiau newydd yn gyson, cyd-dreiddiad y gorffennol a’r presennol.  Mae ei ffotograffiaeth yn archwilio lefelau amrywiol o realiti: realiti pwy neu beth sy’n cael ei ddisgrifio gan y ddelwedd a realiti profiad a theimlad – boed yn rhai… read more

Rosalind Faram – No More Stuck Inside

Rhagolwg o’r arddangosfa, Dydd Gwener 4ydd Chwefror, 7yh Arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn 19eg Mawrth Oriel ar agor Merch – Sad 11yb – 6yh Mae’r ddelweddaeth sy’n byw ac yn trigo’n llawn ym myd paentiedig Rosalind Faram yn gymuned glos o gymeriadau a chymdeithion sy’n bodoli oherwydd ond hefyd… read more

Graham Jones – DADLAPIO

Rhagolwg o’r arddangosfa, Dydd Gwener 4ydd Chwefror, 7yh Arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn 19eg Mawrth Oriel ar agor Merch – Sad 11yb – 6yh Mae pob gwaith yn chwarae gyda’r hyn y mae’n ei olygu i gynhyrchu rhywbeth, rhyw fath o ystyr, o ddim byd – y syniad o… read more

Tess Gray – Ond ti’n edrych yn iawn

Rhagolwg o’r arddangosfa, Dydd Gwener 4ydd Chwefror, 7yh Arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn 19eg Mawrth Oriel ar agor Merch – Sad 11yb – 6yh Mae’r artist o Gaerdydd, Tess Gray, yn cyflwyno corff newydd o waith yn ‘gwneud straeon cudd yn weladwy’, gan edrych ar brofiad niwroamrywiaeth benywaidd a… read more

Arron Kulper – Paent3

Rhagolwg o’r arddangosfa, Dydd Gwener 4ydd Chwefror, 7yh Arddangosfa yn parhau tan Ddydd Sadwrn 19eg Mawrth Oriel ar agor Merch – Sad 11yb – 6yh Mae cyfrwng datblygol Arron o Baentio Cerfluniol* yn caniatáu creu ffurfiau tri dimensiwn mewn paent olew yn unig, gan ryddhau paent o arwyneb a disgyrchiant… read more

Talentau Cudd

Talentau Cudd Rhagolwg Dydd Sadwrn 4 Mehefin 7yh Mae’r arddangosfa’n parhau tan 16 Gorffennaf Mae Talentau Cudd yn gymysgedd eclectig o weithiau celf unigryw a gynhyrchwyd gan unigolion na fyddent efallai wedi cael cyfle i arddangos eu doniau fel arall. ASDES – Mae Cymorth Datblygu Sgiliau a Chyflogaeth Awtistiaeth wedi… read more

Saf yn agos, anadla fi i mewn

Saf yn agos, anadla fi i mewn – y pwer o beintiadau graddedig agos Rhagolwg Dydd Sadwrn 4 Mehefin 7yh Mae’r arddangosfa’n parhau tan 16 Gorffennaf Oriel ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11yb – 6yh Bydd yr arddangosfa yn ddathliad ac yn archwiliad o’r cysyniad o ddelweddaeth ar… read more

Ffantasïau Bywydolaidd

Ffantasïau Bywydolaidd Rhagolwg Dydd Sadwrn 4 Mehefin 7yh Mae’r arddangosfa’n parhau tan 16 Gorffennaf Oriel ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 11yb – 6yh Sgwrs artist ar-lein: Dydd Mercher 13eg Gorffennaf, 7yh Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Ffantasïau Bywydolaidd o’r diwedd yn dod i Oriel Elysium Abertawe. Bydd fersiwn… read more

Dynevor-Never-Land

Jason + Becky | Philip Cheater | Mandy Lane | Abby Poulson | Tomos Sparnon | Daniel Trivedy Rhagolwg: Dydd Sadwrn Medi 24ain, 7yh Arddangosfa’n parhau tan Tachwedd 5ed Oriel ar agor Dydd Mercher – Sad 11yb – 9yh Mae Dynevor-Never-Land yn dod â chyn-fyfyrwyr PCYDDS ynghyd, pob un wedi cychwyn ar… read more

Heb Ffiniau Fenis

Heb Ffiniau Fenis Rhagolwg Dydd Sadwrn 15 Hydref, 2yp Yn parhau tan 27 Tachwedd Mae Heb Ffiniau yn arddangosfa esblygol sy’n dwyn ynghyd 22 o gymunedau a bron i 300 o artistiaid o bob cwr o’r byd. Mae Heb Ffiniau yn ceisio cael gwared ar rwystrau, creu cynghreiriau, a chysylltu… read more